«Sees i morgen!»

Inkluderende arbeidsliv-samlingen 2015 ble arrangert 25. mars, med over 130 personer tilstede.

«Sees i morgen!» var overskriften på årets IA-samling. Tema var psykiske helseproblemer i arbeidslivet, og vi var innom tilretteleggingstips, hvordan det er å være den arbeidstakeren som har angst og arbeidsgivers og kollegers rolle.

panorama-IA-samling-25

Et veiledende råd
En sykemelding kan anses som et veiledende råd, fikk vi høre, altså noe som kan diskuteres, spesielt innenfor rammen av arbeidsgiverperioden. Kanskje arbeidstakeren selv har enkle tips til tilrettelegging. Kanskje verneombud og tillitsvalgte kan samarbeide med arbeidstaker og leder for sammen å finne løsning. For de fleste er det best og gjerne ønskelig å være i jobb, evt. redusert eller tilrettelagt.

Gjennomgående rød tråd var: Det går an å finne fram til løsninger gjennom å samarbeide. Vær så åpen som mulig. Spør den det gjelder etter forslag til løsning for å kunne være i jobb. Tillit mellom leder og arbeidstaker er avgjørende.

Dagen ble arrangert etter samme lest som NAVs åpne kurs på temaet, og er et såkalt grunnkurs. De som deltok på samlingen eller har deltatt på NAVs grunnkurs er dermed invitert til deltakelse på de tre påbyggingskursene vi arrangerer sammen med NAV. Tematikken er den samme, men spisset til den gode samtalen, konflikthåndtering, samt kriser og stress. Påmelding ligger ute på nett.

De som ikke fikk med seg IA-samlingen og ønsker grunnkurset kan melde seg på NAV-kurset direkte.