Satser på ledergruppene

Byrådsleder Raymond Johansen presenterte i forrige uke et helt nytt tilbud til Oslo kommunes toppledere og deres ledergrupper.

53 av kommunens 54 toppledergrupper, til sammen 300 ledere, deltok på forrige ukes temasamling om toppledergrupper i Kongresshallen i Folkets hus. Det er en god andel av dem vi definerer som målgruppen, altså virksomhetsledere og deres ledergrupper, samt kommunaldirektører og deres ledergrupper

Tilbudet om ledergruppeutvikling inngår som et av tre elementer i Byrådslederens kontors tilbud om kompetanseutvikling til toppledere. De to øvrige elementene er tilbud om temasamlinger og refleksjonsgrupper, sistnevnte henvender seg bare til kommunens toppledere.


BALANSE. – Det er fort gjort som leder å gå for mye «ned i grøten» uten å tenke på hvordan det virker på dem vi skal lede. Vi må i stedet finne balansen mellom tillit, styring, ledelse og oppfølging, sa byrådsleder Raymond Johansen på forrige ukes temasamling om topplederutvikling.

Unik satsing
Byrådsleder Raymond Johansen var på plass for å introdusere det hele. Han var tydelig på at vi i kommunen har mange gode ledere og medarbeidere, men at vi alltid må strekke oss etter å bli bedre.

– Noe av det første jeg gjorde som ny i jobben som byrådsleder, var å hente ansvaret for ledelse, virksomhetsstyring, kompetanseutvikling og beredskap til min egen enhet. Dette anser jeg som viktige områder for å lykkes med å forbedre tjenestekvaliteten og nå de mål vi har satt oss. Lederne er en viktig nøkkelgruppe. Og selv om vi selvsagt har jobbet masse med lederutvikling tidligere her i kommunen, så tror jeg ikke vi har gjennomført et så stort løft i fellesskap før. Faktisk tror jeg ingen har gjort det, sa byrådslederen.


GJØR DET RIKTIGE, PÅ RIKTIG MÅTE.
– Verdens beste musikere blir ikke nødvendigvis verdens beste band, understreker professor Henning Bang.

Ingen isbjørner
Johansen holdt like godt en tale om viktigheten av godt lederskap.

– På papiret kan dette opplegget virke litt kjedelig. Her er ingen bortreiseseminarer med snøskuter og isbjørn. Men vi har et forskningsbasert opplegg som allerede har vist seg å gi effekter for de av oss som har forsøkt det, lovet byrådslederen.

Selve tilbudet ble presentert av seksjonsleder Janne Corneliussen i Seksjon for organisasjon og ledelse ved Byrådslederens kontor, avdelingsdirektør Birgit Aakre i Konserntjenester Organisasjon og ledelse i UKE og professor Henning Bang, som har utviklet metodikken som tilbudet er basert på.


SKREDDERSØM. – Hva som er de riktige tiltak og hvor de største potensialene finnes, må defineres i den enkelte virksomhet, understreket seksjonsleder Janne Corneliussen i SOL.

Mye å lære
– Jeg er veldig tilfreds med strukturen på samlingen. Altså at vi fikk visjonen og de politiske føringene først, deretter et spennende og inspirerende foredrag, og til slutt det konkrete tilbudet fra BLK og UKE, sier bydelsdirektør Elisabeth Vennevold i Vestre Aker.

Hennes ledergruppe er relativt fersk, den ble satt for bare et år siden. Gruppen har i følge Vennevold ingen spesielle utfordringer, samtidig som hun etter samlingen innser at det er stort potensial for utvikling og mye å lære.

– Jeg er alltid litt «konsulentkritisk», for jeg vet av erfaring at det er mye varierende kvalitet der ute. Men Henning Bang er fantastisk. Tilbudet vi er forelagt ser solid og bra ut. Og vi har allerede fått meget god bistand fra Anne Sanden fra UKE, så jeg tror dette kan gi oss mye, både som virksomhet og for kommunen som helhet, sier Vennevold.

Må jobbes med sammen
Bydelsdirektør Marie Anbjørg Joten i Ullern mener samlingen var stimulerende, lærerik og svært nyttig.

– Jeg hadde med hele ledergruppen min, og vi møttes til ledermøte dagen etter samlingen. Vi måtte le da vi innså hvor mange av fallgruvene vi går i, selv etter å ha snakket om det tidligere på dagen, og etter samlingen dagen før. Så utvikling er krevende, det må jobbes med.

Joten kjenner godt til Bangs teori fra før, ettersom hun benyttet den som tema for sin masteroppgave på BI. Men det er dette med teori og praksis …

– Jeg har en god ledergruppe og fantastisk gode medarbeidere i bydelen. Men utvikling er en forpliktelse. Blant annet trenger vi å jobbe med sykefravær. Så jeg gleder meg til å komme i gang, samtidig som det er en trygghet i å vite at det er støtte fra øverste hold og at alle tilbys det samtidig. Det tror jeg gir størst effekt raskest mulig for hele organisasjonen, sier Joten.

Sjekk ut UKEs YouTube-kanal for å se alle presentasjonene i opptak.

Tillitsbasert styring og ledelse i Oslo kommune (.pdf) Fullstendig presentasjon av tilbudet.