«Sammenstillingsoppgave»?

De fleste av oss fikk det i e-post i går, dokumentet tidligere kjent som lønns- og trekkoppgave. Snezana Rabasovic og Lars-Christian Andersen i UKE forklarer hva som er nytt.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Innføringen av sammenstillingsoppgave (som kom med A-ordningen) får en veldig konkret følge for oss som er ansatt i Oslo kommune. For første gang får de av oss som får lønnsslipp per e-post også den årlige skatteoppgaven elektronisk.

Flere detaljer
De gode, gamle lønns- og trekkodene (LTO-koder) er forsvunnet fra årets oppgave. Man vil i tillegg se at sammenstillingsoppgaven er mer detaljert enn hva man er vant til fra lønns- og trekkoppgaven.

– Der det tidligere sto én sum for inntekt, føres nå fastlønn, faste tillegg og overtid i egne poster. Denne informasjonen vil man gjenkjenne når det er på tide å levere selvangivelse, sier fagansvarlig lønn Snezana Rabasovic i HR-, økonomisystem og konsernoppgaver.

snezana_lk_article_843
MINDRE KODER, MER INFORMASJON. Snezana Rabasovic og Lars-Christian Andersen står for utsendelsen av sammenstillingsoppgave til oss som jobber i Oslo kommune.

Mye er som før
Oppgaven viser inntekt, fradrag og forskuddstrekk rapportert fra Oslo kommune i 2015. Det kommer én samlet oppgave fra Oslo kommune, uavhengig av antall virksomheter du eventuelt har mottatt utbetaling fra. Som med lønnsslippen, finner du sammenstillingsoppgaven også i HR-selvbetjening.

– Hver og en av oss har ansvar for å kontrollere opplysningene på sammenstillingsoppgaven, akkurat som før. Oppdager du noe feil, rapporteres det til nærmeste leder, sier spesialkonsulent Lars-Christian Andersen i HR-, økonomisystem og konsernoppgaver.

Vite mer?
Ønsker du enda mer detaljert informasjon om hvilken lønnsinformasjon kommunen har rapportert inn til Skatteetaten, kan du hente rapporten A08 Mine inntekter og arbeidsforhold på Altinn.