Sammen om Selma


– Dette er slik vi ønsker å drive digitalisering: Snarere enn å «sette strøm på papir» har man tatt utgangspunkt i et problem, samlet sanntidsdata fra flere kilder og bygd smart teknologi oppå, sa finansbyråd Robert Steen ved lanseringen av kommunens system for elektroniske mannskapslister.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Det kalles Selma – system for elektroniske mannskapslister. Skjønt, av leverandøren Omega kalles det HMS REG. Prosjektleder Arne Myskja forklarte den milde navneforvirringen for de 200 deltakerne på gårsdagens fagseminar for tiltak mot arbeidslivskriminalitet i regi av UKE: Systemet gjør nemlig mer enn å listeføre anleggsarbeidere. Det er et styringssystem, et analyseverktøy, en app for effektiv leverandør- og underleverandøroppfølging.

– Kanskje kan produktet vi i fellesskap har utviklet danne grunnlaget for en ny standard for leverandørinformasjon i det offentlige. Kanskje kan vi utvikle en seriøsitetsrating, på samme måte som det finnes en kredittrating, spekulerte Mykja.


EN GOD HANDEL. Marius Næss Olsen, Arne Myskja og Sigmund Lunde fra Omega, som har bygd Selma, og Kathrine Steen Andersen og Gunnar Wedde i UKE, som har bestilt systemet.

Kontrollere for å bevare
Det var en ettermiddag preget av overskuddstenkning og de store spørsmål. Og skal vi tro representantene som talte fra podiet utgjør Selma en del av svaret på spørsmålet som de siste årene har ridd bygg- og anleggs- og andre arbeidsintensive bransjer – og som gikk igjen som et mantra gjennom ettermiddagen: Hvordan bevare de beste sidene av et norsk arbeidsliv som tradisjonelt har vært preget av tillit, partssamarbeid og lavt konfliktnivå?

– Jeg er riktignok ikke så glad i stemplingsur. For jeg tror ikke den mest effektive verdiskapingen kommer fra et arbeidsliv hvor belønning defineres av tilstedeværelse, sa finansbyråd Robert Steen.

– Vi skaper ikke en fremtid for norsk byggebransje hvis vi bare fokuserer på hvor forbanna dårlig det står til, sa Audun Lågøy fra Byggenæringens landsforbund.

– Tillitsmodellen er utfordret av et menneskesyn som muliggjør sosial dumping. Vårt fremste konkurransefortrinn står for fall, sa Per Skau fra Fellesforbundet.

– Norsk arbeidsliv er truet av en sviktende respekt for tilsynsmyndigheter, og et inntrykk blant internasjonale kriminelle om at norsk arbeidsliv er en honningkrukke, fremholdt Bjørn Marhaug ved A-krimsenteret i Skatteetaten.


DREVNE SKURKER. – Mange useriøse i bransjen er eksperter på lover og regler, og vet akkurat hvor de skal operere for å maksimere profitt og redusere risiko, sa Bjørn Marhaug ved A-krimsenteret i Skatteetaten. 

Se hva som skjer
Prosjektleder Kathrine Steen Andersen i UKE minnet på at Selma uansett ikke må forstås som en erstatning for stedlig byggeplasskontroll.

– Tilgangen følger påseplikten. Vi gir entreprenørene, så vel som byggherrene, et verktøy til å drive kunnskapsbasert ettersyn, sa Andersen.

Med andre ord: For byggherrer og oppdragsgivere, så vel som for entreprenører i kategorien seriøse leverandører, de som gjerne betaler arbeidsgiveravgift, benytter faglært arbeidskraft og holder seg med lærlinger i stallen, er Selma et funn.

– Dette verktøyet representerer et kvantesprang for effektiv leverandøroppfølging. Vi har allerede 400 selskaper knyttet opp til våre byggeoppdrag. At de selv blir gitt tilgang til deler av informasjonen vi samler inn, er en suksessfaktor, sier Bård Dybsjord i Undervisningsbygg.

Samme standard på alle oppdrag
En svakhet ved tidligere kontrollregimer er at informasjonstilfanget kan ha vært godt på de store prosjektene, der de store entreprenørene har egne digitale listeføringer. Mens de useriøse aktører har hatt større spillerom på mindre oppdragene, der ettersynet av underleverandørene er mer mangelfullt.

Selma er et dashbord som viser alle kommunens bygge- og vedlikeholdsprosjekter, store og små. Du kan velge kartvisning eller søke direkte på enkeltselskaper, byggeprosjekter, medarbeidere eller for eksempel andel lærlinger. Systemet gjenbruker offentlige data som oppdateres regelmessig, som Enhetsregisteret, HMS-kort, StartBank og opplysninger fra Skatteetaten.


BRANSJEN UT MED BADEVANNET. – Vi må ikke overdrive problemfokuseringen når vi bedriver forbedringsarbeid i byggebransjen, advarte næringsdirektør Audun Lågøyr i BNL.

Umiddelbar selvjustis
Ved å registrere inn- og utsjekkinger på enkeltoppdrag, avdekkes slurv, rutinesvikt og eventuell svindel umiddelbart.

– Det er gledelig å se at bruken av Selma har ført til en dramatisk reduksjon i bruk av utgåtte HMS-kort bare i løpet av få måneder, sier avdelingsdirektør Gunnar Wedde i UKE Konserninnkjøp.

Eller som prosjektleder Arne Myskja fra Omega, leverandøren av løsningen, oppsummerte den bittersøte dynamikken som oppstår ved implementeringen av et effektivt verktøy i arbeidslivsoppfølgingen: «What gets measured gets done».

Risikobasert kontroll
Etter hvert som informasjonen øker i volum, kan Oslo kommune gjøre analyser og risikobasert kontroll på en langt mer effektiv måte enn tidligere. Likevel syntes innlederne på ettermiddagens seminar også enige om at målet med tiltakene ikke er å fange flest mulig skurker, men å tilrettelegge for et best mulig arbeidsliv.

– Vi må erkjenne at noen har kriminalitet, stor eller liten, som forretningsmodell. Skal vi finne tilbake til et tillitsbasert og fleksibelt arbeidsliv, må regelverket støttes av teknologi som gir effektiv kontroll. Jeg vil takke UKE som har tatt initiativ til å utvikle nettopp dette, oppsummerte finansbyråd Robert Steen.

Se også:
Byggebransjen stempler inn (1.9.2016)
Kan redusere arbeidslivskriminalitet (11.2.2015)