Samkjøpsavtaler for alle håndverkstjenester

Med avtalesignering av malertjenester er utvalget av fellesavtaler for håndverkstjenester komplett. – Nå får vi kontroll på leverandøroppfølgingen, sier Trond Håvard Søreng og Willy Ekstrøm i Konserninnkjøp.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Avtalen for malertjenester, som også inkluderer gulvlegging og tapetsering, kompletterer avtaleporteføljen innen håndverksavtaler.

Alt i én standard
Fra før har Oslo kommune samkjøpsavtale, altså bindende rammeavtale for kommunens virksomheter som ønsker å bestille slike tjenester, innen tømrertjenester, rørleggertjenester og elektrikertjenester.

– Det er viktig å understreke at dette er tjenester til relativt små oppdrag. Altså ikke de store entrepriseoppdragene, oppføringer og store oppussingsprosjekter av skoler og idrettsbygg, for eksempel. Avtalene er vår måte å få småoppdragene inn i Oslo kommunes standard for pris og leverandørkrav, sier innkjøpsrådgiver Willy Ekstrøm.

Kommunen har inngått avtale med fire leverandører, som hver får ansvar for sin «sone» eller virksomhetsportefølje. Dersom din virksomhets leverandør ikke har anledning til å ta et bestemt oppdrag, kontaktes en av de andre avtaleleverandørene.


HERREAVDELINGEN. Passe lun stemning når Trond Håvard Søreng og Willy Ekstrøm poserer foran representanter fra kommunens nye leverandører av malertjenester.

Mange oppdrag små …
Selv om håndverksoppdragene er små, utgjør totalvolumet store sammenlagtsummer. Konserninnkjøps regnskapsanalyser tilsier at kommunens virksomheter bestiller mindre malertjenester for 11 millioner kroner i året.

– Tilsvarende kjøper vi tømrertjenester for 30 millioner kroner, rørleggertjenester for 40 millioner, elektrikertjenester for 23 millioner. Med de nye avtalene sørger vi for bruk av lærlinger, hvit regnskapsførsel og etterfølgelse av kommunens sosiale og etiske krav. I tillegg regner vi med å spare betydelige summer, sier kollega Trond Håvard Søreng.

Effektiv leverandøroppfølging
De to er del av den nyopprettede seksjonen Samfunnsansvar og analyse, og skal blant annet implementere kommunens digitale leverandøroppfølgingssystem HMSREG i de nye håndverksavtalene.

– Alle kommunens leverandører av håndverkstjenester har forpliktet seg til å ta i bruk HMSREG, noe som vil være til svært stor hjelp i leverandøroppfølgingen. Dette gjelder både for den enkelte virksomhet, som sitter på byggherreansvaret ved hvert oppdrag, og for oss med sentralt oppfølgingsansvar, sier Ekstrøm.

– En annen bra ting er at vi begrenser antall underleverandørledd. Alle våre leverandører har forpliktet seg til å bruke underleverandører fra vår avtaleportefølje, snarere enn å bruke egne leverandører, dersom en tømrer trenger en rørlegger på et oppdrag. Eventuelle underleverandører på områder uten samkjøpsavtale må godkjennes på forhånd, sier Søreng.

Se også:
Sikrer kommunen 32 nye lærlinger (20.6.2016)
Samler stadig samkjøpsområder (20.6.2016)
Klart for felles håndverkeravtaler (6.1.2016)
Kontaktet håndverker (5.6.2015)
Skal verdsette fagkompetanse og gode lærlingeordninger (26.3.2015)