«Så mange pasienter kunne ha gått om de ikke var redde for å falle»


I går startet markedsdialogen for innovasjonsprosjektet for bedre rehabilitering av pasienter med hjerneslag. Over tretti selskaper i ulike bransjer var samlet til workshop for å avklare brukerbehov og finne utviklingspartnere.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Den norske stat bruker om lag 326 milliarder kroner på helse – hvert år. Dette utgjør over ti prosent av brutto nasjonalprodukt, og må etter alle begreper sies å være et enormt tall. Både relativt til BNP og i blanke kroner og øre bruker vi mer penger på helse for hvert år som går – i 2013 og 2014 var andelen på henholdsvis 8,9 og 9,4 prosent.

I OECD-sammenheng ligger Helse-Norge på fjerdeplass i relativ pengebruk, noe vi skal være glade for, og som dessuten gjenspeiler seg i befolkningens generelle helse: Nordmenn er friske og nyter gode helsetjenester. Men bildet har flere utfordringer.


HØYTIDELIG ANLEDNING. Etter nesten et år med behovsavklaring, pårørendedialog og forberedelser, åpnet i går slagprosjektet markedsdialogen som en del av Oslo Innovation Week. Byråd for eldre, helse og arbeid Tone Tellevik Dahl sto for den formelle åpningen.

Store penger – mye helse
En gjentakende problematikk er akuttbehandling kontra rehabilitering, ikke minst innen slagbehandling. Vi er mange aktører som yter helsetjenester her til lands; bydel, helsehus, private omsorgsaktører, sykehus, fastlege. Hjerneslag er en lidelse som kan arte seg svært ulikt fra pasient til pasient. Samtidig øker omfanget av velferdsteknologi og stordatastøtte til rehabiliteringstilbudene.

Pasientene har behov for kontinuitet i rehabilitering, og i dag opplever mange pasienter brudd i denne kontinuiteten. De får for lite intensiv trening etter et rehabiliteringsopphold. Dette kan resultere i at de ikke klarer å opprettholde funksjonen de har opparbeidet seg, og mestringsøkningen avtar. Dertil må informasjon deles mellom sykehus, kommune, pasient og pårørende, slik at det sikres kontinuitet i rehabiliteringen.

På denne bakgrunnen har partnerne C3 Senter for fremtidig helse, Oslo kommune og Sunnaas sykehus iverksatt innovasjonsprosjektet «Fortsett å bli bedre» for bedre slagrehabilitering. Prosjektet har forskningsstøtte fra blant andre Arkitektur- og designhøgskolen og BI, og drahjelp fra Innovasjon Norge, Sykehusinnkjøp og Norges forskningsråd.


LYKKEBORDET. Semcon er et internasjonalt produktutviklingsselskap med mer enn 2000 ansatte; det norske hovedkontoret ligger på Kongsberg. Representant Lars Lein (nærmest) plasserte seg strategisk mellom Håkon Gullvågs kongepar i rådhusets bankettsal. Ellers rundt bord tretten: Jan William Haagensen fra Inonit, Ole Petter Remam fra Acando, bordvert Ann Mari Skinne fra Innovasjon Norge og Marthe Moe fra Bydel Sagene.

Summing og latter
Torsdag 27. september gikk startskuddet for den formelle markedsdialogen i rådhusets bankettsal. Over sytti deltakere fra leverandør- og prosjektsiden deltok på en heldags workshop for å danne seg en felles problemforståelse og finne utviklingspartnere. Arrangementet var del av Oslo Innovation Week 2018.

– Jeg er imponert over holdningen til de leverandørene jeg hadde kontakt med. De delte villig av egne erfaringer og eksisterende teknologi, og hadde mange ideer som sikkert kan tygges videre. Det var lovende å høre så mye summing og latter i salen, som kjennetegn på en diskusjon som flyter godt, sier innkjøpsrådgiver Jørgen Iversen i Konsernservice.


STRAMME HERRER. Sølve Johannesen fra leverandøren Attensi, bordvert Jørgen Iversen i Konsernservice og Tormod Holmslet fra leverandøren Semcon følger nøye med når spillereglene forklares av Guro Røberg fra Designit. Over vokter salig Haakon VII.

Før sommeren ble det arrangert en rekke workshoper med pasienter, pårørende og helsepersonell for å kunne danne seg et korrekt og allsidig bilde av slagpasienters behov og hvor forbedringer må iverksettes for å heve kvaliteten. Det hele er i bunn og grunn en anskaffelse, men av typen innovasjonspartnerskap.

– Innovasjonspartnerskap er en anskaffelsesform vi foreløpig har liten erfaring med i kommunen. Det handler om å utvikle løsninger som ikke finnes i markedet fra før; vi vet med andre ord ikke nøyaktig hva vi skal kjøpe. Det kan være en ren digital tjeneste, et rehabiliteringsverktøy eller en kombinasjon. Videre bør det ha skalerbarhet og forretningspotensial, sier Iversen.


OPPDRAGSBESKRIVELSE. Formålet med dagens samling er å legge til rette for aktivt samspill med næringslivet om utvikling av nye løsninger for pasientrehabilitering, fastslår spesialrådgiver Nancy Lyons Sletmo i Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid. Bak står prosjektleder Kirsten Sæther fra Sunnaas sykehus.

Økt livskvalitet er målet
Iversen er anskaffelsesfaglig støtte til Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid, der Nancy Lyons Sletmo sitter som prosjektleder for Oslo kommune.

– Selv om vi ikke vet akkurat hva vi skal anskaffe, er det liten tvil om hva vi ønsker å oppnå. Vi skal utvikle en tjeneste som skal redusere behov for kommunale helsetjenester og reinnleggelse på sykehus. Det vi anskaffer skal øke livskvalitet for slagrammede ved å forbedre kvalitet intensitet og kontinuitet i rehabilitering – uansett hvor man er i omsorgsreisen, sier Sletmo.

Resultatene fra markedsdialogens åpning analyseres nå av prosessdesignerne Designit, som også fasiliterte gårsdagens arrangement. Innspillene vil være med på å danne grunnlag for konkurranseutlysningen, som etter planen vil finne sted i november.

Se også:
Skal innkjøpe X til slagrehabilitering (24.7.2018)
Innovasjonspartnerskap for slagbehandling (19.4.2018)