Rydder i kjelleren

Fra mandag innføres nye og enklere rutiner for de som privatbiler til jobb. Samtidig skjerpes oppfølgingen av de som ikke klarer å holde seg til trafikkreglene.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Les om de nye rutinene på UKEs intranett

Det har halvstormet i parkeringskjelleren den siste tiden. Etter gjentatte byger av murr i kantinekøer og på avdelingsmøter om dårlig parkeringskultur og knotete ordninger, har innføringen av Workplace gradvis gjort de forjettede gratisplassene til et kollektivt anliggende.

Den offentlig formidlede misnøye toppet seg denne uken, samtidig med utsendingen av Klimaetatens reisevaneundersøkelse og vaktmester Jan Ove Larsens nevehytting per e-post: Leverandøroppfølgning-Øyvind Bjørndalens reisebrev fra de ellevilleste skeivparkeringers underverden skapte lett furore i Sosialt og praktisk i UKE.

Lettere å følge
Nå tar VIS-direktør Terje Sætervik affære, og innfører et nytt regime som skal være enklere å følge – og følge opp.

– Reglene er ikke så annerledes enn de vi har hatt tidligere: Faste plasser deles ut etter søknad til medarbeidere med særlig behov. De gjenstående bestilles i Outlook. Vi har gjort bestillingsrutinen og plassnummereringen litt mer intuitiv, sier Sætervik.

Slutt på gratislunsjen
– Det har vært snakk om å innføre betaling for kjellerparkering?

– Det kommer betalt parkering; prisen blir 70 kroner dagen for de ambulerende plassene; 736 kroner måneden for de faste. Vi venter ennå på den praktiske løsningen rundt betaling, så dette blir imidlertid ikke innført med det aller første, sier Sætervik.

– Har den nye løsningen sammenheng med reisevaneundersøkelsen?

– Ikke direkte, vi er stolte av å tilby kjellerparkering som et ansattgode. At den ikke lenger skal være gratis er imidlertid resultat av en ledergruppevurdering. Både helse- og klimahensyn tilsier at de fleste av oss burde bruke andre fremkomstmidler til jobb enn privatbil. Parkeringsbetalingen er vårt lille dytt i retning av å tenke seg dobbelt om før man velger bil til jobb om morgenen, sier Sætervik.

Faktaboks:

  • UKEs parkeringsplasser i kjelleren består av 30 faste plasser (hvorav fire til elbil) og 15 ambulerende plasser (én til elbil). Bestilling gjøres i Outlook, søk etter «UKE parkering». Skriv inn registreringsnummeret til bilen i emnefeltet
  • Opprett gjerne en egen parkeringskalender å unngå at du blir stående som opptatt i Outlook en hel dag: I kalendervisning, trykk Åpne kalender, Opprett ny tom kalender
  • Parkeringsplass bestilles for en hel dag av gangen