Rørleggeravtale sikrer 16 lærlinger

Fra i dag har Oslo kommune felles rammeavtale for rørleggeroppdrag. Leverandørene forplikter seg til gode priser, faglært arbeidskraft og bruk av lærlinger.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Samkjøpsavtalen, som inngår i porteføljen av håndverksavtaler som også inkluderer elektrikere og tømrere, er inngått med fire toppkvalifiserte rørleggerfirmaer fra det sentrale østlandsområdet.

– Dette er gjennomtestede og seriøse firmaer, og avtalen vår sikrer leverandørenes forpliktelser overfor både arbeidstakerne og myndigheter. Blant de viktigste kravene er at hver leverandør til enhver tid skal ha minst tre lærlinger engasjert, noe som bidrar til faglig utvikling og sikrer ettervekst i bransjen, sier innkjøpsrådgiver Camilla Gundhus i Konserninnkjøp.

rorlegger_1028_artikkel
KLARE TIL KOMMUNAL DYST. Rørleggerfirmaene Mercur VVS, Andresen og Sønn, Døgnvakta og HakonRune Rør er klare for oppdrag hos Oslo kommunes virksomheter. (Illustrasjonsbilde).

Tilgjengelighet er sikret
De fire primærleverandørene deler ansvaret for kommunens virksomheter mellom seg via fire «soner» (hver sone består av en portefølje av virksomheter). Dersom din virksomhets primærleverandør av en eller annen grunn ikke kan ta et oppdrag, kan det gis til sekundærleverandøren i den bestemte sonen. Dersom heller ikke denne har kapasitet, står man fritt til å kontakte en av de andre sonenes leverandører.

– For å ytterligere styrke servicestandarden har vi etablert en 24-timers beredskapstelefon, som deles mellom samtlige leverandører. Denne kan godt skrives ut og leveres til vakta i bygningen din, men husk at den kun er til bruk ved hasteoppdrag utenfor normalarbeidstid, sier Gundhus.

Kultur for lærlinger
Den nye bestillingsrutinen gjelder for oppdrag med verdi opp til 200 000 kroner, altså de fleste normale rørleggeroppdrag. For større oppdrag skal det utlyses minikonkurranse blant de åtte leverandørene (primærleverandører og sekundærleverandører).

– Det viktige med avtalen er at vi er sikret kvalitet og forutsigbarhet på et område med relativt stort behov hvert år. Samtidig er vi med på å fremme hvit og seriøs arbeidskraft i en bransje under press fra leverandører som noen ganger tar snarveier. Leverandørene vi valgte hadde imidlertid små problemer med å møte de strenge kravene. Én har allerede tjue lærlinger i regelmessig oppdrag, så det er tydelig at vi har et felles mål om å styrke fagligheten, sier Gundhus.

Se også:
Samkjøpsavtale for rørleggertjenester
Sikrer kommunen 32 nye lærlinger (20.06.16)