Ropte ut mot fakturasvindel

Da Aina Johansen og Solveig Sommer Holm i Bydel Alna mottok lisensfakturakrav fra selskapet «AD Business Nordic AB», gjorde de det eneste riktige.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Noen ting forandrer seg aldri. Lovgivning må gjerne strammes inn, IT-sikkerhetssystemer forbedres, men stadig vil banditter forsøke å utnytte det faktum at de færreste av oss er like årvåkne hvert øyeblikk i hver dag.
BET IKKE PÅ. Aina Johansen og Solveig Sommer Holm i Bydel Alna gikk i rette med fakturabandittene. Deretter kontaktet de Konserninnkjøp.

– Ikke betal
Og hvis bare én av tusen forglemmer seg, blir det fortsatt penger i kassa – hvis man har kastet ut mange nok agn.

– For oss er det viktig å bare gjenta det enkle budskapet: Dersom du mottar en faktura for noe du ikke har bestilt, gi beskjed til avsenderen at du ikke har bestilt varen eller tjenesten det er snakk om, og at du derfor ikke betaler, sier avdelingsdirektør Gunnar Wedde i Konserninnkjøp i Oslo kommune.

Trakk i bremsen
Det var altså slik at assisterende bydelsdirektør Solveig Sommer Holm i Bydel Alna fikk en papirfaktura i posthyllen. 29 750 kroner, pluss moms, for fem stykk «Filemaker Pro 13 Advanced».

– Jeg kunne ikke huske å ha bestilt lisenser til noe slikt program, men husket at en lignende sum akkurat var på vei inn fra kvalitetsstyringssystemet som vi benytter. Dermed ba jeg Aina sjekke det hele nærmere, og hun gikk rett i halsen på disse folkene, forteller Sommer Holm.

Startet oppnøstingen
Seksjonsleder Aina Johansen i Administrative servicefunksjoner spurte først IT-sjefen om dette var noe bydelen faktisk hadde bestilt. Det var det ikke, så hun kontaktet avsenderen for en forklaring og kopi av bestillingen.

– Noen slik kopi kunne de selvsagt ikke levere, selv om de faktisk svarte på henvendelsen, med insistering på at vi faktisk hadde bestilt. Jeg søkte opp navnet de hadde oppgitt som referanse, som absolutt ikke kjente til selskapet, og heller ikke var fornøyd med å bli brukt på denne måten, sier Johansen.

Ingen skade skjedd
Dermed gikk det rapport til Utviklings- og kompetanseenheten, som fikk sørget for at «AD Business Nordic AB» ble sperret i Agresso. Ingen utbetalinger har gått fra Oslo kommune til dette selskapet.

– Det viser seg at dette selskapet står oppført i Svensk Handels Varningslista og Förenda Bolags Varningslista. Vi har nå ført dem opp på vår egen obs-liste over leverandører man skal være på vakt overfor, sier avdelingsdirektør Gunnar Wedde i Konserninnkjøp.

Bestilling må dokumenteres
Dermed gikk det bra denne gangen, men forsøk på fakturasvindel har vi neppe sett det siste av. Og husk: Er det uenighet om hvorvidt en fakturert vare eller tjeneste er bestilt, er det avsenderen som må dokumentere at det foreligger en kjøpsavtale.