Risikovurdering for byggevarer

Det er all grunn til å følge opp hvordan etikk og menneskerettigheter ivaretas i kommunens globale leverandørkjeder for byggematerialer, viser ny rapport.

Les rapporten her (intranett)

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Omsorgsbygg har vært en aktiv pådriver for arbeidet med å kartlegge risiko for brudd på etiske krav i produksjon av byggevarer som brukes på kommunens byggeplasser. Spesialkonsulent Jens N. Kortner i Omsorgsbyggs prosjektavdeling har deltatt i arbeidet som blant annet resulterte i bestilling av byggevarerapporten.


SJEKK RÅVARELEDDET. – SwedWatch-rapportens matrise over risikable produktgrupper er egnet til å overraske, anser Katja Khardikova, fagansvarlig for samfunnsansvar i Konserninnkjøp. (Arkivfoto).

Utvikler bedre rutiner
Han bekrefter at det er grunn til å følge nøye med når man driver leverandørkontroll i byggebransjen. Ikke bare med hensyn til risiko for arbeidslivskriminalitet, men også med hensyn til produksjonsforhold i globale leverandørkjeder for bygningsmaterialer.

– Vi vet jo at en del varegrupper kommer fra områder hvor det er stor risiko for brudd på menneskerettigheter, og det kan forekomme dårlige arbeidsvilkår i produksjonskjeden. Med SwedWatch-rapporten har vi et bedre kunnskapsgrunnlag i den videre utviklingen av leverandørdialog og kontrollrutiner, sier Kortner.

Fjorten produktkategorier analysert
Rapporten viser en risikomatrise for fjorten produktkategorier som er spesielt vanlige innen bygg og anlegg. Innenfor hver kategori vises risiko for ulovlige arbeidsforhold og andre brudd med Oslo kommunes etiske retningslinjer, for eksempel illegal skogdrift.

– Dette dokumentet har allerede vært til stor nytte for oss, ettersom vi ser muligheten til å påvirke leverandørene våre i innkjøpsfasen. Kommunens etikkregelverk er tydelig nok, og vi vil gjerne være i spissen blant virksomhetene når det gjelder etisk handel, sier Kortner.

Målrettet og ressurseffektivt
Både maling og fargestoffer, elektronikk, isolasjonsmaterialer, stål og aluminium er blant råvarene hvor det i følge Swedwatch er stor eller meget stor risiko for brudd på menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljøhensyn og antikorrupsjonsregelverk. Les rapporten her.

– Grundige risikovurderinger som den i Swedwatch-rapporten gir oss mer målrettet og ressurseffektiv kontraktsoppfølging, både for kommunen og leverandørene. Vi vil jobbe med å få på plass slike detaljerte oversikter over flere produktkategorier i høyrisikobransjene, sier Katja Khardikova, fagansvarlig for samfunnsansvar i Konserninnkjøp.

Les mer
• Samkjøpsavtaler for alle håndverkstjenester (2.5.2017)
 • Øker forpliktelsen til etisk handel (25.4.2017)
• «Ikke for enhver pris» til UKE (4.11.2016)
• Kan ting anskaffes mer rettferdig? (3.10.2016)
• ​Øker innsatsen for samfunnsansvar (28.10.2015)