Rett person på rett sted

26. november handler UKE-dagene mest om rekruttering. – Hvem er vel ferdig utlært når det gjelder å finne de beste folkene, spør Kari Margrete Hove i HR-, økonomisystem og konsernoppgaver.

Påmelding HR-forum.

UKE-dagene er et tredagers seminar om IT, innkjøp, HR, økonomi og de øvrige fagområdene som Utviklings- og kompetanseetaten tilbyr. Hver av sesjonene er ganske spesifikke, likesom tjenestene de omhandler. UKE-dagene handler med andre ord ikke om UKE, men fag.

– Ideen om rekruttering kom fra et HR-forum i vår, hvor kursholderne blant annet snakket om oppsigelse. Den viktigste faktoren for en god avslutning, er at man har gjort en god jobb i rekrutteringen. Så vi bestemte oss for å bygge et helt program rundt dette på UKE-dagene, sier avdelingssjef Kari Margrete Hove i HR-, økonomisystem og konsernoppgaver.

kari_hove_ukedagene_article_722
GODT HÅNDVERK. Rekruttering og ansettelse krever opplæring og øvelse. – Derfor har vi viet mesteparten av HR-forum til disse viktige prosessene, sier avdelingssjef Kari Margrete Hove i HR-, økonomisystem og konsernoppgaver.

Den gode annonse
Selskapet Webcruiter kommer for å dele erfaringer om kanalvalg og kanaleffektivitet ved stillingsutlysning. Foredraget er basert på data fra kommunens rekrutteringsmodul. I tillegg kommer representanter fra Mediapluss, som vil gi oss tips til hvordan man lykkes med rekruttering via trykte medier, og det vil bli en egen seanse om bruk av sosiale medier.

– Disse leverandørene sitter med enorme kunnskaper om hvordan kommunens virksomheter rekrutterer, hvilke valg som lykkes, hvordan ulike annonser fungerer sammen og hvordan man utformer den gode stillingsutlysning. Jeg gleder meg til å høre hva de har å fortelle oss, sier Hove.

Erfaringer og nyheter
Det er imidlertid ikke folk utenfra som skal definere hvordan kommunen skal lykkes med rekruttering. Interne krefter, blant annet fra Undervisningsbygg, Sykehjemsetaten og UKE, skal også bidra med erfaringer, refleksjoner og oppspill til en god diskusjon.

– Vi har også satt av godt med tid til demonstrasjon av ny funksjonalitet i HR-systemet, ikke minst i rekrutteringsmodulen. Vi går gjennom sjekklisten som alle bør ta ved rekruttering, og demonstrerer hva som er nytt, sier Hove.

Regnskapsårets avslutning
Onsdag 25. november er det brukermøte HR og økonomi som står på UKE-programmet. Her gjennomgås nyheter, frister og dokumentasjon som skal følge regnskapet i forbindelse med regnskapsårets avslutning.

– Det faglige innholdet til onsdagen avhenger i stor grad av rundskrivet om årsregnskapet. Dette kommer i løpet av uke 48. For de som jobber innen regnskap er dette uansett et seminar man ikke ønsker å gå glipp av. Her får man vite alt det vesentligste av 2015-oppgjøret og videre fremdrift, sier Hove.

Annet på UKE-tapetet
Onsdag 25. november er også dagen for kommunens nye samkjøpsavtale på kontorrekvisita.

Tirsdag er det IKT brukerforum.

Påmelding HR-forum.