Rammeavtale på reisebyråtjenester

Oslo kommune tegner rammeavtale med reisebyrået Berg Hansen. – Nå får vi ett sted for bestilling av alle reiser og total oversikt for hver virksomhet, sier Espen Skistad i UKE.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Oslo kommune har allerede en åpen rabattavtale på flyreiser med SAS og Norwegian. Prisavslaget varierer mellom 5 og 30 prosent hos SAS, mens rabatten hos de rødhvite flyene er 25 prosent på Flex- og 5 prosent på lavprisbilletter.

– Det er viktig å understreke at disse og eventuelt andre rabattavtaler beholdes med den nye reisebyråavtalen. Det samme gjelder for eventuelle lokalavtaler med hotellkjedene. Folk skal stå fritt til å benytte hvilke reiseoperatører de ønsker, men vi samler bestilling på ett sted, sier innkjøpsrådgiver Espen Skistad i UKE Konserninnkjøp.

espen_skistad_reisebyra_844
INGEN GLOBETROTTERE.
Oslo kommunes medarbeidere har vanligvis ikke voldsomt mange reisedøgn, men det hender jo at man deltar på kurs, konferanser og avdelingssamlinger. – Reisebyråavtalen vil gi oss bedre oversikt og enklere bestilling, sier innkjøpsrådgiver Espen Skistad i UKE Konserninnkjøp.

Ikke samkjøpsavtale
Reisebyråavtalen blir heller ikke en tradisjonell samkjøpsavtale, pålagt for alle kommunens virksomheter, men en frivillig rammeavtale. Hittil har 24 av kommunens virksomheter vist interesse for å knytte seg til.

– Fordelen med en slik avtale er at virksomhetene gis oversikt over reisevolum, man vet hvor folk er, og hver enkelt av oss får reiseinformasjon fra ett sted; i forkant, under og etter en reise. I tillegg gis vi tilgang til de store reisebyråenes rabatter. Dette er fornuftig for en organisasjon av Oslo kommunes størrelse, sier Skistad.

Én portal, flere leverandører
UKEs tall viser at de fleste virksomheter i dag bestiller reise og overnatting direkte, altså uten reisebyrå. Skistad gjentar at det fortsatt skal være fritt valg blant transport- og hotelloperatører selv om kommunen nå knytter seg til ett reisebyrå.

– I tillegg til pris, sikkerhet, økonomistyring og tidsbruk, har det vært et element av forutsigbarhet for de virksomhetene som har signalisert interesse for den nye rammeavtalen. Reglene om offentlige anskaffelser stiller en del krav som også gjelder ved kjøp av reiser. Ved å være med på rammeavtalen er man sikret å handle i henhold til disse, sier Skistad.