Pusser opp HR-systemet

«En teknisk oppgradering» kalles endringen som gjøres i HR-systemet i begynnelsen av november. Med andre ord: Ikke ny funksjonalitet i første omgang, bare et nytt design.

Skjønt, det er mye funksjonalitet i et godt design. Fagansvarlig i prosjektet, Snezana Rabasovic viser frem den nye løsningen og forklarer med stor begeistring om mulighet for å legge opp favorittskjermbilder, jobbe i parallelle faner, se flere vinduer samtidig, og en lys, intuitiv, moderne og mer fleksibel navigasjonsstruktur.

unit4businessworld_848
NYTT GRENSESNITT. Slik vil det nye HR-systemet se ut når en ansatt logger seg på etter 14. november.

– Den nye versjonen, Milestone 5 (M5), vil gjøre det mye enklere for ledere og medarbeidere i Oslo kommune å ta i bruk HR-systemet. Det nye web-grensesnittet gjør det for eksempel mulig å se tidligere fravær samtidig som du behandler en feriesøknad. En annen forbedring er type ahead-funksjonaliteten i søkefeltene. HR-systemet vil foreslå verdier når du begynner å skrive fornavn, etternavn eller ressursnummer og gjør søkene mye enklere, sier informasjonsansvarlig Tine Evjen Fåne.

Ny funksjonalitet vurderes
Prosjektet er en fortsettelse av Oracle-oppgraderingen som begynte med oppgraderingen av økonomisystemet før sommeren. Brukere av dette systemet vil kjenne igjen grensesnittet og brukervennligheten i det «nye» HR-systemet.

– Når M5 er på plass vil prosjektgruppen ta stilling til hva slags ny funksjonalitet som eventuelt skal tas i bruk. Støtte for å registrere reiseregning fra håndholdte enheter, og skjemamodul som gjør det mulig å erstatte papirsøknader med elektroniske skjemaer er blant noe av funksjonaliteten som ligger tilgjengelig i M5, sier Rabasovic.

snezanatine_843
FORHÅNDSREKLAME.
Tine Evjen Fåne og Snezana Rabasovic gleder seg til lansering av det oppgraderte HR-systemet. – Den nye løsningen er lettere og mer fleksibelt enn hva vi er vant til, sier de to.

– Vær ajour i god tid innen 4.11
Oppgraderingen skjer i løpet av uke 45. Dette betyr at HR-systemet tas ned fredag 4. november, og trolig ikke vil være tilgjengelig før etterfølgende mandag, 14. november.

– Det viktige i denne omgang er dermed at alle ledere og medarbeidere gjør seg ferdig med arbeidet sitt i god tid før uke 45. Husk at HR-systemet leverer data til andre fagsystemer, som for eksempel GAT, så nyansettelser og andre sentrale HR-prosesser må være ajour i god tid før oppgraderingen starter, sier Rabasovic.

Dette og mer til kan man lese om på prosjektets intranettside. Her er også lagt ut informasjon om frister og link til reviderte kjøreplaner for lønnsutbetaling og refusjon i oktober og november.