Punchet inn fellesavtale for timeregistrering

Oslo kommune inngår avtale med CGI Norge om nytt tids- og timeregistreringssystem for dagtidsarbeidere i kommunen. WinTid vil bli felles løsning for alle virksomheter som i dag ikke bruker GAT.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

… skal i 2020 gjennomføre anskaffelse av tids- og timeregistreringssystem for medarbeidere som ikke jobber turnus. Systemet skal være fullintegrert med HR- og økonomisystemet. Systemet skal være obligatorisk for alle virksomheter, og målsettingen er at det skal være ferdig implementert i 2021.
UKEs tildelingsbrev 2020, kap. 3.2.1

Det var en liten, men entusiastisk gjeng som møttes i UKEs lokaler på Helsfyr for å signere kontrakt for nytt tids- og timeregistreringssystem for virksomheter uten turnus-medarbeidere.

KORONABEMANNING. Etatsdirektør Bjørn Marthinsen og innkjøpsrådgiver Tale Nergård Rønne i UKE, og WinTid-fagsjef Anne Roksvaag og adm. dir. Kenneth Lyford i CGI Norge smiler etter signering. – Jeg skulle gjerne hatt med flere på denne anledningen, ikke minst prosjektleder Kristin Brørs. Hun har ledet hele prosjektet på en utmerket måte, sier Marthinsen.

Reduserer sjansen for feil
I dag finnes det åtte ulike timeregistreringssystemer i Oslo kommune, og noen virksomheter er fortsatt fullstendig uten systemstøtte for arbeidstidskontroll. I løpet av 2021 blir det kun to systemer å holde orden på: WinTid og GAT.

– Denne avtalen innebærer et kvantesprang i funksjonalitet, også for oss som allerede er WinTid-brukere. All tidsstyring og rapportering kan gjøres på ett sted, ettersom systemet kommuniserer sømløst med HR- og økonomissystemet. Dette sparer tid og reduserer sjansen for feil, konstaterer etatsdirektør Bjørn Marthinsen i Utviklings- og kompetanseetaten.

– Vi er stolte av å være Oslo kommunes nye leverandør av timeregistrering og bemanningsplanlegging. Mange virksomheter bruker allerede WinTid, derfor ser vi det som en fornyet tillit, sier adm. dir. Kenneth Lyford i CGI Norge.

Hjelper oss å følge arbeidsmiljøloven
Den nye løsningen gir også sanntidsoversikt over tidsbruk i henhold til arbeidsmiljøloven, ferieloven og lokale tariffavtaler (Dok 25). Denne funksjonaliteten vil være tilgjengelig for alle eksisterende WinTid-brukere etter en oppgradering i januar.

Systemet angir når en ansatt senest kan avslutte arbeidet denne arbeidsdagen og fortsatt starte til vanlig tid på neste arbeidsdag. (Rute 1). Det viser også når en ansatt senest kan avslutte arbeidet for å ikke bryte med AML-bestemmelsene for arbeidstid og overtid. (Rute 2). Dette kan også innstilles til å gjelde for Oslo kommunes lokale arbeidstidsavtaler.

Den enkeltes dashbord viser også hvor mange timer overtid den ansatte har jobbet hittil i 26- eller 52- ukersperioden, avhengig av hvilken av disse som er valgt i systeminnstillingene. (Rute 3). Oppsettet vil vises under de vanlige saldoene i registreringsbildet (der man stempler inn og ut for dagen). Det finnes også en funksjon for registrering i forbindelse med prosjekter.

PAPIRBASERT SIGNATUR. Denne anskaffelsen rakk ikke å ta i bruk kommunens nye løsning for digital kontraktsignering. – Det er også hyggelig å treffes på gamlemåten, selv om vi må ha litt redusert oppmøte, sier etatsdirektør Bjørn Marthinsen.

Alle kan få
Implementering av det nye systemet starter i løpet av andre halvår 2021, og vil være obligatorisk for virksomheter uten behov for styring av turnusansatte. Virksomheter som i dag bruker kommunens turnussystem GAT kan frivillig benytte WinTid til dagtidsstyring.

Løsningen leveres skybasert (Software as a Service) for å sikre at Oslo kommune har tilgang på den til enhver tid siste programvareversjonen.

CGI Norge er et av landets ledende IT- og teknologiselskap, med et bredt løsnings- og tjenestetilbud innen blant annet design, produktdesign, programmering, robotikk, kunstig intelligens, arkitektur, infrastruktur, strategi og forretningsutvikling. CGI har over 78 000 ansatte globalt, og i overkant 800 ansatte fordelt på syv lokasjoner i Norge.

Se også:
Kunsten å holde tiden (7. november 2019)