Prosjekteier, ei ditt prosjekt

Vi har prosjektportalen, prosjektstyring, prosjektmetodikk og et korps av ivrige prosjektledere her i kommunen. Men har vi nok bevissthet blant de av oss som står på eiersiden?

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

«Nja …» er svaret hos seksjonsleder Marit Kristine Erlandsen hos Program og prosjekt i UKE Tjenesteutvikling.

Tverrfaglig oppfølging
Sammen med controller Kai Vegar Johansen og direktør for porteføljestyring Jon Øgar har hun tatt en gjennomgang av rapportene fra UKEs prosjektledere.

– Vi møtes månedlig for å kvalitetssikre prosjektstyringen og følge opp de ukentlige fellesmøtene med etatens prosjektledere. Og ett motiv ser ut til å gå igjen i mange tilfeller: Eier gir prosjektene sine for lite oppmerksomhet, sier Erlandsen.

PROSJEKTSTYRINGENS TRIUMVIRAT. Marit Kristine Erlandsen, Kai Vegar Johansen og Jon Øgar er styringstrioen som sørger for at UKEs prosjekter er lødig forvaltet.

Ansvaret sklir
UKE følger kommunens prosjektmetodikk tilpasset Difis prosjektveiviser. Prosjekteiers rolle er dermed likefrem definert som ansvarlig for prosjektets effektmål, herunder langsiktig gevinstrealisering.

– Det føles som jeg snakker i litt store bokstaver nå, for selvsagt er prosjekteiere flest fullt bevisst på eget ansvar og suksessfaktorene for et profesjonell gjennomføring. Samtidig vet vi alle hvordan det føles å gå med en fullstappet kalender. Siden prosjektleder er arbeidskraft til leie, og prosjekteiere flest er ledere, vil sistnevnte ofte ikke motstå fristelsen å overlate mer ansvar til prosjektleder, spekulerer Erlandsen.

… og fremdriften lider
Ettersom prosjekteier er linjeledelsens representant i prosjektet, er han eller hun blant annet ansvarlig for å godkjenne faseoverganger og at det hele gjennomføres i tråd med virksomhetens rammer. Prosjektleder er på sin side en slags daglig leder med ansvar for resultatmål knyttet til kvalitet, tid og kostnad.

– Det sier seg selv at det er viktig at man stokker beina riktig her. Et prosjekt uten en tydelig beslutningstaker får ikke fremdrift. En prosjektleder skal være en hjelpende hånd, og må ikke ses på som en outsourcing av ansvar uten mandat, sier Erlandsen.

Følg med på utviklingen av beste praksis innen prosjektstyring på Workplace