Produserer arbeidskraft på løpende bånd

Attføringsbedriften Karea-Varbas leverer tjenester til én av kommunens reserverte kontrakter. – Vi hjelper flere hundre personer ut i arbeid årlig, sier adm.dir. Elisabeth Erlandsen.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Karea-Varbas er en attførings- og kompetansebedrift heleid av Oslo kommune. Bedriften har som hovedformål å hjelpe arbeidssøkere til å skaffe seg økt kompetanse og livskvalitet, og å bistå folk med særegne behov med å komme seg i fast arbeid. De omsetter for 115 millioner og huser 16 lærlinger i ti ulike fagbrevområder.

– Vi har en dobbel bunnlinje: Å drive økonomisk brukbart og å levere kompetent arbeidskraft, forklarer administrerende direktør Elisabeth Erlandsen.
karea_artikkel_1
«POTET» PÅ PRINTAVDELINGEN. Bjørn Sandvik har jobbet i Karea-Varbas i fem år, og betegner seg som en altmuligmann innen feltet. – Jeg har kontroll på det meste innen utskrift, pakking, utkjøring og vedlikehold, sier Sandvik.

Bedriften kan bli en av de store leverandørene til Oslo kommunes regime for bruk av reserverte kontrakter i henhold til forskrift om offentlige anskaffelser § 3-12.

Trykk, pakk og frukt skal reserveres
Dette betyr blant annet at alle kommunens anbudskonkurranser innen produktområdene trykk/kopi/grafisk produksjon, pakking/emballering/masseutsendelse og fruktabonnement skal gjøres med bedrifter med tilrettelagte arbeidsplasser. Men også andre tjeneste- og vareanskaffelser kan være aktuelle til reserverte kontrakter.

– Vi leverer til alle deler av arbeidslivet, både i privat og offentlig sektor. Oslo kommune er en stor oppdragsgiver, blant annet vant vi nylig et anbud fra Utdanningsetaten om gjennomføring av kvalifiseringskurs for fagskoleelever som mangler læreplass, sier Erlandsen.
karea_artikkel_2
«LAGER DINGSER». Rune Rasmussen foran den laserskjæreren Bystronic Bystar 3015. Den kutter gjennom det meste, og kan brukes til å lage praktiske – eller bare vakre – ting. I bakgrunnen avdelingsleder Glenn Dehli.

En gigant på Økern
Karea Varbas sysselsetter om lag 500 årsverk. Av disse har rundt 80 personer behov for varig tilrettelagt arbeid, mens resten, mellom 800 og 900 personer, er inne på tidsbegrensede arbeidstreningsoppdrag. Mange av disse er utplassert hos samarbeidende arbeidsgivere, med oppfølging fra egne jobbkonsulenter til de får betalt arbeid.

– Vi har nærkontakt med om lag 300 bedrifter i Stor-Oslo som bistår oss med å sette deltakerne våre i varig jobb. Vi er også involvert i NHOs Ringer i vannet-program, og med 16 lærlinger inne til enhver tid, er vi en betydelig lærebedrift. Jeg kan love deg at vi ikke slipper noen av våre lærlinger før de har en skikkelig jobb, sier Erlandsen.

karea_artikkel_3
MYE PÅ TAPETET. Vi er ganske store på markedsområdet nettbutikk. Blant annet sender vi ut alle turistkartene til DNT og bestillingene som blir gjort til Gyldendal Arbeidsliv, sier administrerende direktør Elisabeth Erlandsen i Karea-Varbas.