Plattform for innbyggerdialog

Konstituert etatsdirektør Jon Øgar i UKE tegnet 19. mai kontrakt med Evry om multikanal-kontaktsenterløsning for Kontaktsenteret 02 180.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Nærhet med byen
«Oslo skal være en åpen, demokratisk og ubyråkratisk kommune, og være preget av tillit og nærhet mellom innbyggeren og kommunen».

Dette, slik det står formulert i byrådserklæringen, er bakgrunnen for torsdagens signering, der konstituert etatsdirektør Jon Øgar i UKE og mobilitetsdirektør Arild Elverum i Evry formaliserte anskaffelsen av multikanal-kontaktsenterløsning for 02 180.

kontraktsignering_02180_evry_839
AVTALE INNGÅTT. Konstituert etatsdirektør Jon Øgar i UKE og mobilitetsdirektør Arild Elverum i Evry signerte kontrakt om ny kontaktsenterløsning for Kontaktsenteret 02 180. Dermed er det tekniske grunnlaget på plass for etablering av fullservice innbyggerdialog i Oslo kommune.

Kommune i alle kanaler
Arbeidet med etableringen av innbyggerservice og en ny kontaktsenterløsning har imidlertid pågått lenger enn siden sist høst.

– Per i dag tilbyr Kontaktsenteret 02 180 kun tjenester på telefon. Denne anskaffelsen legger grunnlaget for å kunne møte byens innbyggere via kanaler som nettprat, e-post, webskjema, SMS, sosiale media, osv. Videreutvikling av Oslo kommune 02 180 innebærer at vi bedre skal se folks behov på tvers av våre egne organisatoriske skillelinjer og fag, sier Øgar.

Alle virksomheter kan tiltre
I tillegg til å fungere som felles sentralbord for Oslo kommune, utfører Kontaktsenteret 02 180 i dag førstelinjetjenester blant annet på områdene barnehageopptak og sosialtjeneste. Den nye kontaktsenterløsningen senker terskelen for å innlemme andre tjenester av tilsvarende type.

– Oslo kommunes innbyggere skal møtes med ett ansikt, som én organisasjon. Evry-kontrakten er innrettet slik at alle virksomheter i Oslo kommune skal kunne tiltre, og dermed melde seg inn i en felles infrastruktur for kommunikasjon med innbyggerne. Den vil gi grunnlag for enda bedre håndtering av henvendelsene med blant annet køflyt mellom sentrale og lokale tjenester, og et mer enhetlig møte med innbyggerne, sier avdelingssjef Wenche Kristoffersen i Kontaktsenteret 02 180.

kontraktsignering_02180_evry_843
LAGARBEID. Arild Elverum, Peter Lindholm og Helge Holmen fra Evry; Wenche Kristoffersen, Jon Øgar, Erik Rondeel og Kathinka Bull-Engelstad fra UKE. Pent opplinjet etter vel utført jobb.

Flere fordeler
UKE-direktør Øgar roser leverandøren Evry for å ha strukket seg langt i å tilby en løsning tilpasset kommunens behov, til en konkurransedyktig pris.

– Den nye løsningen vil kunne gi bedre styring på mobilsamtaler, noe som ytterligere vil knytte oss sammen som én kommune. En annen fordel for innbyggerne er at sentralbordet også vil kunne nås via åttesifret nummer, noe som gir lavere telefonkostnader for innringeren, sier Øgar.

Redskap for digitalisering
– Oslo kommune ligger i front når det gjelder digitalisering av tjenester. Vi vet at det også innebærer at innbyggerne får høyere forventninger til kontakten med kommunen. Med den nye løsningen legger vi til rette for at innbyggerne enkelt skal kunne nå oss, også i forlengelsen av den kontakten de har gjennom de digitale løsningene, sier Øgar.