Platinum-sertifisert for bærekraft

ISO 37120 er den internasjonale standarden for sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft. Byrådet vedtok for to år siden at Oslo skulle kvalifisere seg til gullstandarden – vi endte enda høyere.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Når man filosoferer litt over alt hva vi mennesker har klart å få til i løpet av tiden vår her på kloden, er det jommen mye å plukke fra. Romerske akvedukter, Angry Birds, de store atomnedrustningsavtalene, vaskemaskin, internett, jordbruksrevolusjonen og p-pillen.

Etableringen av internasjonale standarder hører sannelig hjemme i dette selskapet. Hver en meter, byte, breddegrad og mutter hadde vært triste saker uten at et fellesskap av diplomater og vitenskapsmennesker i årtier hadde sørget for å vedlikeholde ideen om standardisering av det som ikke uten videre er likt overalt.


VISER BYEN FREM. Via rapportering på 98 konkrete indikatorer på livskvalitet og bærekraft har Benedikte Slørdahl Skjærpe bidratt til å gi Oslo kommune et ISO-sertifisert styringsverktøy for byutvikling.

Indikatorer for bærekraft
Nå er også bærekraftbegrepet standardisert. ISO 37120 består av 100 indikatorer innen 17 ulike temaer som til sammen angir en bys tjenestenivå innen livskvalitet og bærekraft. Eksempler på slike indikatorer er energieffektivitet i offentlige bygg, klimagassutslipp per innbygger, andel kollektivreisende, bredbåndsdekning, grøntarealer og andel elever per lærer i grunnskolen.

– Oslo kommune ble invitert til å delta i piloteringen av den nye ISO-standarden som følge av engasjementet vårt i ICLEI (Local Governments for Sustainability). Siden mange av indikatorene er tall vi ikke rapporterer på i andre sammenhenger, og innhentingen av data fra alle kommunens virksomheter har vært nybrottsarbeid, tok det litt tid før status for 2016 ble klar, sier Benedikte Slørdahl Skjærpe i Utviklings- og kompetanseetaten.

98 av 100 krav
Og status fremgår altså av sertifiseringsbeviset fra adm.dir. Dr. Patricia McCarney i World Council on City Data, som administrerer ISO-standarden. Etter å ha rapportert på 98 av totalt 100 indikatorer, er Oslo kommune sertifisert som platinum.

– Det har vært et møysommelig arbeid å samle inn og koordinere alle dataene. Men nå som alle datakilder er lagt inn i WCCDs portal, vil rapportering for 2017 og fremover være en mye enklere jobb, sier Skjærpe.

Dokumenterer byutviklingen
Finansbyråd Robert Steen bekrefter at kommunen akter å fortsette rapporteringsarbeidet for ISO 37120.

– Vi snakker om en helhetlig standard for bærekraftig byutvikling, som gir et rammeverk for systematisk måling av prestasjoner og utviklingen av kommunens samfunnsansvar over tid. Dette vil utgjøre et nyttig virkemiddel for å nå målene i byrådserklæringen om å skape en grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle, sier Steen.

Han peker også på verdien av å systematisere kommunens arbeid på samfunnsansvarsområdet og kunne dokumentere utviklingen over tid.

– Det vil være effektivt og gi mer troverdighet å benytte et internasjonalt anerkjent rammeverk i dette arbeidet. Standarden gir mulighet for sammenligning med andre byer, samt et nettverk for erfaringsdeling og læring. Jeg er stolt som en hane over sertifiseringen, sier Steen.