Personalfaglig seminar er straks klart

Tema for årets samling er løftet direkte fra tildelingsbrevet: Å bidra til at Oslo kommune forblir en attraktiv, inkluderende og fremtidsrettet arbeidsgiver. Tid: 24.–26. august, sted: Kiel-ferga.

personalfaglig_seminar_invitasjon_843
SELVSIKRE.
– Vi byr på et meget sterkt program, lover arrangementskomiteen, som i år utgjøres av Trude Aasbø, Guro Hildre, Mari Bjerke Lorentzen og Odd Gunnar Heimdal. Fullstendig oppsett publiseres på intranett i slutten av uke 21.

Attraktiv arbeidsplass
Det meldes om besøk fra så varierte instanser som Direktoratet for forvaltning og IKT, Likestillings- og diskrimineringsombudet, Universitetet i Oslo, Hypokonderklinikken (!) og Sykehjemsetaten, i tillegg til selvstendige foredragsholdere..

– Temaene spenner som vanlig ganske vidt, men vi følger opp årets personalsjefs- og tillitsvalgtsamling i å utforske en av HR-organisasjonens viktigste oppgaver: Hvordan legge grunnlaget for en attraktiv, inkluderende og fremtidsrettet arbeidsplass, sier Odd Gunnar Heimdal.

Stimulere konserntilhørigheten
Personalfaglig seminar er UKEs årlige samling for HR-sjefer og HR-funksjonen i virksomhetene. Innholdet i seminaret skal være praktisk rettet og bidra til nettverksbygging. Fjorårets tema var omstilling.

– Vi snakker om endring i år også, men med vekt på trender og ny teknologi. Det vil bli holdt et delseminar om innovasjon og tjenestedesign. En juridisk workshop i regi av Byrådsavdeling for finans. Utforsking av begrepet medarbeiderskap. Og en øvelse i likestilt rekruttering, sier Trude Aasbø.

– Vi kommer til å ha ekstra fokus på nettverksbygging denne gangen. Det sosiale er alltid viktig på personalfaglig seminar, ikke minst for å stimulere konserntilhørigheten i kommunen, sier Guro Hildre.

Nyttig erfaringsdeling
Påmeldingsfristen til årets samling er 24. juni, prisen 3900,-. Arrangørene sier de venter mellom 80 og 100 deltakere.

– Får vi tidlig beskjed, har vi imidlertid plass til flere. Arbeider du innen HR i Oslo kommune, bør du melde deg på. Vi skal arbeide systematisk og målrettet for at kommunens virksomheter skal være attraktive arbeidsgivere, da er det bare positivt at vi samles for å utveksle erfaringer og dele praksis, sier Mari Bjerke Lorentzen.