Overtalligheten øker

Kommunens virksomheter har i mindre grad enn tidligere ledige stillinger å plassere overtallige i. – Det er på tide å ta grep, sier Lene Tøftvang og Odd Gunnar Heimdal i UKE personalomstilling.

Vi bruker gjerne positivt fortegn når vi snakker om ting som digitalisering, kompetanseutvikling og profesjonell mobilitet. Som er rimelig nok; både for enkeltpersoner, kommunens virksomheter og samfunnet som helhet er det mange løfterike tegn i arbeidsmarkedet.

Avtale om omplassering av overtallige i Dok. 24 gir i utgangspunktet gode betingelser for oss som arbeider i Oslo kommune. Fleksibilitet, trygghet og et internt arbeidsmarked på over 50 000 potensielle karrierevalg gjør at overtallighetsvolumet lenge har holdt seg noenlunde stabilt.

Mørke skyer …
Men i dag ser fagpersoner ser tiltykning til mørke skyer over horisonten. I 2011 var antallet overtallige ved årsslutt 164 i Oslo kommune. I 2014 var tallet 160.

I fjor ble det gjort opp status med 217 overtallige, og for øyeblikket ligger tallet på 199.

… men ikke krise
Flere overtallige ansatte uten formell kompetanse og med lavt språknivå, og fremskrevet etterspørselsreduksjon som følge av kommunens digitale transformasjon er blant årsakene til utviklingen. Barnehage- og AKS-assistenter og renholdere er blant yrkesgruppene som i størst grad berøres av endrede formelle kompetansekrav.

–  Det er ingen grunn til å rope om krise. Men det er viktig at vi tar utfordringen mens den er håndterlig, sier Lene Tøftvang i Konserntjenester – organisasjon og ledelse.


IKKE OPTIMALT. Når kommunen ikke klarer å omstille medarbeidere til stillinger de er kvalifisert til, bærer virksomhetene store økonomiske kostnader, og de det gjelder tar en personlig belastning, fastslår Lene Tøftvang og Odd Gunnar Heimdal i Konserntjenester – organisasjon og ledelse.

Utvidet frist til omstillingsmidler
Tøftvang er nyansatt i UKE. Hun har lang erfaring fra HR-arbeid i offentlig sektor, blant annet fra Skedsmo kommune og Velferdsetaten her til bys.

– Vi hadde gjerne sett at virksomhetene i større grad søkte på kommunens sentrale omstillingsmidler. Søknadsfristen var opprinnelig 13. oktober, men er nå utvidet som følge av beskjedent volum. Vi oppfordrer også virksomhetene til å kontakte oss hvis de trenger hjelp, sier Tøftvang.

Kommunens sentrale omstillingsmidler er ment å stimulere ulike aktiviteter og tiltak for effektiv omstilling av overtallige.

Hjelp folk på kompetanseveien
Tøftvang og kollega Odd Gunnar Heimdal fastslår at kreativiteten i søknadsutformingene også hadde tålt et løft. Samtlige søknader som hittil er kommet inn dreier seg om dekning av lønnsdifferanse ved omplassering.

– P.t. er hver virksomhet ansvarlig for å iverksette tiltak for å kvalifisere medarbeiderne for de stillingene som finnes. Det betyr dialog og kompetansehevende tiltak. Det er mange sektorer med stort behov for kvalifisert arbeidskraft, sier Heimdal.

UKE vil se på ulike muligheter for å utforme tiltak for å møte dagens og fremtidens utfordringer på personalomstillingsområdet.

Se også: