Østensjø velger prosjektportalen

Oslo kommunes prosjektskole er lansert. UKE tilbyr kurs for prosjektledere og prosjekteier og prosjektmentorer.

Introduksjon for prosjektledere
Introduksjon for prosjekteiere
Sertifiseringskurs for prosjektmentorer

Kursene baserer seg på Oslo kommunes prosjektportal som nylig ble etablert.

Selve portalen er et kroneksempel på munnhellet om hjulets oppfinnelse, og selve funksjonaliteten i bunnen er Sharepoint, knyttet opp mot Difis prosjektveiviser og PRINCE2-metodikken. Her gjelder beste standard og eventuelle lokale tilpasninger.

Kursene holdes av interne foredragsholder og gir en innføring i hvordan Difis prosjektveiviser lar seg benyttes i en kommunal sammenheng.


TAKKNEMLIGE FOR UTFORDRINGEN. Prosjektmentorene Mariann Engvik, Therese-Mari Mosgaard Bjørke og Kine Aileen Haug er takknemlige for støtten fra Jonas Gjendemsjø og Jan Olsen Nytveit. Bak bydelens ledergruppe: Håkon Kleven, Tove Stien, Mary Ann Gursli, Jatinder Sharma, Åse Merete Ternå og Nina Lønnes Cornerliussen.

Standardisert og åpen
For å ta vare på bransjestandard for usikkerhetsstyring, gevinstrealisering og styringsdokumentasjon er portalen lokalt tilpasset kun for å bli kompatibel med Oslo kommunes lover og regler.

Den er også fullstendig åpen, i den forstand at alle kommunens brukere har lesetilgang til alle dokumenter i alle prosjekter, noe som bidrar til erfaringsutveksling og god kontroll på prosjektporteføljen. (Spesifiserte områder og dokumenter kan dog gis begrenset tilgang).

Nye brukere hver uke
EHS-prosjektdirektør Jan Olsen Nytveit og UKE-kundekontakt Jonas Gjendemsjø har siden i sommer reist land og strand (innen kommunegrensene) for å bistå virksomhetene med å ta portalen og metodikken i bruk.

– Mange bydeler er godt i gang, mens silofrie områdesatsinger som Groruddalssatsingen har kommet enda lengre i å utnytte portalens delings- og metodepotensialer, forteller Gjendemsjø.

Dokument- og versjonshåndtering, sømløs rapportering, plattformuavhengig tilgang og ikke minst en turboladet prosjektledelsesmetodikk er blant argumentene de bruker for å «selge» portalen. Prisen er 159,- per måned per bruker, inkludert drift og forvaltning.

Ikke bare-bare
– Dette skal vi bare ta i bruk, men jeg må innrømme at det er krevende å komme i gang uten å kjenne godt til Difi-metodikken, sier bydelsdirektør Tove Stien i Bydel Østensjø.

– Ja, portalen er veldig bra og gir god oversikt. Både styring og rapportering blir lettere. Men det er ikke alltid like lett å se hvordan for eksempel delprosjekter skal legges inn. Man møter på dilemmaer i bruken av for eksempel maler, sier prosjektmentor Kine Aileen Haug.

– Portalen tvinger oss til å være tydelig på målformulering og situasjonsbeskrivelse, noe vi nok har veldig godt av. Åpenheten er en fordel, det gir lederne anledning til å følge opp når og hvordan de vil, sier Mariann Engvik.

Krever kompetanseløft
– Jeg skulle gjerne hatt enda mer metodeopplæring. Vi er utdannet helsefagarbeidere, ikke prosjektledere. Kompleksiteten virker litt fremmedgjørende, sier Therese-Mari Mosgaard Bjørke.

– Ja, flere burde ha opplæringen. Både prosjektledere, linjeledere og prosjektmentorer. For at vi skal kunne hente gevinster, både i bydelen og på tvers i kommunen, må vi ha en felles forståelse. Derfor er jeg glad for at kommunen tilbyr kompetansepakker med mye likt innhold til ulike målgrupper, sier Jatinder Sharma, avdelingsdirektør for rehabilitering og omsorg.

Sharma er blant lederne som har deltatt på prosjekteierkurs.

Interessert i portalen?
Kontakt EHS-prosjektdirektør Jan Olsen Nytveit eller UKE-kundekontakt Jonas Gjendemsjø.