Oslosykkelen™ er her

Nå kan du bestille Oslo kommunes egendesignede toppkvalitets elsykkel. – Alle som har prøvd den har blitt frelst, fastslår innkjøpsrådgiver Ebbe Abildgaard Sørensen.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Se bestillingsinformasjon og tekniske spesifikasjoner på intranett

Da finansbyråd Robert Steen i fjor la fram Oslo-budsjettet, erklærte han samtidig at byrådet hadde som mål å gjøre Oslo til Europas miljøhovedstad. Denne måneden kom nyheten om at målet var nådd. Vi er miljøhovedstad 2019.

Fra bilby til sykkelby
Imens hakker kommunens medarbeidere videre på de øvrige målene fra byrådets klimabudsjett: Innen 2020 skal klimagassene halveres fra 1990-nivå. For å nå dette må hver femte bil av veien, og andelen hverdagsreiser med sykkel skal være på 16 prosent (den er i dag på 5).

Men sykkelen trenger drahjelp for å lokke oslofolk over fra firhjulinger i og utenfor arbeidstiden. Og kommunen har i Sykkelstrategien erklært at vi som jobber her skal gå foran i etableringen av Oslo som en sykkelby for alle. Dersom virksomhetene erstatter tjenestebil med elsykkel der det er mulig, er det nemlig mange positive effekter å hente: Helsegevinst, god profilering og penger spart.

Én (deilig) sykkel til alle behov
Derfor er det altså inngått samkjøpsavtale for en felles, brukervennlig, Osloprofilert, toppkvalitets elsykkel til bruk for kommunens medarbeidere.

– Vi så opprinnelig på to ulike sykler, én til langdistansetransport og én til småoppdrag i bydelene. Tilbakemeldingene fra brukergruppen var imidlertid krystallklar: Nevo fra Riese & Müller var soleklart best på alle kriterier, sier innkjøpsrådgiver Ebbe Abildgaard Sørensen i Konserninnkjøp.


«GET YER MOTOR RUNNIN …» Innkjøpsrådgiver Ebbe Abildgaard Sørensen i Konserninnkjøp beklager at det ennå ikke er mulig å posere med en fiks-ferdigprofilert sykkel med grønnfarge og kommunelogo. – Foreløpig har vi kun testvarianten fra leverandøren, men den er like god å sykle på, sier Sørensen.

Bestillingene samles opp
Syklene som ble forhåndsbestilt i forbindelse med utdeling av tilskuddsmidler fra Miljødirektoratet i vinter ankommer i august. Ønsker man å gjøre bestilling for sykler til oktober 2017, må dette gjøres innen 20. juni.

– Bestilling gjøres ellers fortløpende, med levering tre ganger i året; mars, juni og september. Dette er fordi syklene ikke er lagervare, men blir sesongprodusert. På denne måten får vi en spesialprofilert toppmodell til riktig pris, sier Sørensen.

Tilleggsprodukter og lastesykler leveres imidlertid fortløpende, forsikrer innkjøpsrådgiveren.

Langsiktig sykling
– 26 575,- står det på intranett at tingen koster. Ganske dyrt?

– Vi valgte en toppmodell fordi responsen fra brukergruppen var så samstemt. For å lykkes med Oslosykkelen må fartøyet være komfortabelt, lett å ta i bruk, holdbart, enkelt å vedlikeholde, raskt og tiltrekkende. Hylleprisen på sykkelen vår er 40 363,- og vi har inkludert profilering og levering med batteri, rammelås, kjettinglås, display og kurv, sier Sørensen.

Avtalen inkluderer også service (med henting og levering), tilleggsutstyr og øvrige lasteprodukter som frivillig opsjon. Det er solid garanti på batteri, ramme og elektronikk, og man kan kontakte leverandøren for å teste Oslosykkelen før man eventuelt kjøper.

Virksomhetene styrer administrasjonen
– Hva gjør man med oppbevaring, utleie, bestilling og daglig vedlikehold?

– Dette er opp til hver enkelt virksomhet. Det er nærliggende å bruke det samme opplegget som man ellers ville ha gjort med elbil, for eksempel bestilling via Outlook. Ellers er det vårt håp at folk i kommunen vil bli så glade i de nye syklene at man insisterer på å få i stand rutiner som sørger for at vi får langvarig, effektiv og gledefylt omlegging av person- og varetransporten, sier Sørensen.

Se bestillingsinformasjon og tekniske spesifikasjoner på intranett

Faktaboks:

Tekniske spesifikasjoner Oslosykkelen
Ramme: Aluminum 6061 T6, WIG-welded
Rammehøyde: M (47 cm), L (56 cm)
Farger: Hvit
Seteklemme: Hurtigkobling
Dekk: Schwalbe Big Ben Plus 50-622, Reflex
Batteri: Bosch PowerPack 400 Performance, 36 Volt, 11 Ah/400 Wh
Motor: Bosch Drive Unit Performance, 25 km/t
Display: Bosch Intuvia
Gir: NuVinci 380SE
Bremser: Magura MT4, hydrauliske skivebremser
Lys: foran: B+M Lumotec Avy LED bak: B+M Toplight Mini LED
Lås: ABUS Shield
Vekt: 25 kg
Rekkevidde: 50-80 km

Hvorfor elsykkel
Kommunens sykkelstrategi fastslår at byens syklister er ujevnt demografisk fordelt. Menn 35–65 dominerer. Andre grupper rapporterer at sykling i Oslo oppleves som utrygt – eller for slitsomt. Erfaringer fra sykkelbyer som Amsterdam og København tyder på at Oslo ennå ikke har nok syklister i gatene til å gjøre det trygt for de som finnes. (Bilistene er ikke vant til oss ennå).

TØIs elsykkelrapport forteller oss at elsykkelen har større potensial for å få Oslo- og Akershus-beboere til å skifte fra fire til to hjul enn en tradisjonell sykkel. Årsaken er at terskelen for å velge sykkel er lavere, slik at den som har elsykkel, sykler oftere – og over lengre distanser.

Oslos kompakte bykjerne og relativt brede gater gir stort potensial for sykkelen. Topografisk er byen enda mer perfekt for elsykkel. Både sentrum og bykommunen preges av topper, hauger, åser og daler.

Oslosykkelen frakter deg smidig og effektivt, med tilstrekkelig lastekapasitet. Den gir suveren miljø- og helseeffekt, uten at du trenger å bli svett underveis.

Hvorfor konseptsykkel
Med Oslosykkelen setter Oslo kommune farge på sin egen sykkelsatsing og prosjekt bilfritt bymiljø. Den visuelle profilen formidler byens vilje til å forvandle seg.

Oslosykkelen uttrykker en forpliktelse mellom byen og sykkelen, de som benytter den demonstrerer byrådets ambisjoner i praksis. Det spesielle designet reduserer dessuten risikoen for tyveri/heleri av en «sponset» sykkel, og vi sørger for effektiv ressursbruk ved standardisering. (Elsykkelmarkedet er ennå umodent og preget av leverandørspesifikke standarder mht. batteri, motorsystem, ladere etc.)

Sikkerhet
Ettersom flere Oslo kommunemedarbeidere erstatter bil- og kollektivtransport med to hjul, blir vi mer sårbare for ulykker. Mange vil ha begrenset erfaring med elsykkel, alle er myke trafikanter.

Omdømme- og HMS-hensyn tilsier at personsikkerhet må prioriteres høyt. Både utforming av syklene (hjul, dekk, håndtering, batteri-/motorplassering, lykt, lasteenheter) og administrasjon av låneordningen (hjelm, opplæring) må vektlegge sikkerhet.

Leverandør har derfor forpliktet seg til å tilby opplæring i tillegg til servicebistand. Hver medarbeider som benytter kommunens elsykler må være sikret med en meget god hjelm.

Elsykler er utsatt for tyveri, derfor sørger vi for praktisk og pålitelig sikring av hver sykkel med dobbelt låsesystem.

Erfaringer med elsykkel
Flere virksomheter tilbyr allerede elsykler til tjenestebruk. En typisk ordning er 2–4 sykler stående i kjelleren eller resepsjonen, utlån via Outlook og regelmessig bruk. Flere påpeker at det er behov for en person med ansvar for utleie, opplæring og vedlikehold. Noen har kjøpt sykler til konkret erstatning for tjenestebil, og rapporterer om positive erfaringer.

Elsykkel gir bedre fremkommelighet og enklere manøvrering i mange tjenesteoppdrag (uten behov for sertifikat!). Uten behov for å finne parkeringsplass, vil man også kunne spare tid på mange oppdrag. Den bringer deg nærmere bymiljøet, og flere brukere av kommunale tjenester har rapportert at det er en hyggeligere opplevelse å ta i mot en representant fra kommunen som kommer syklende, enn en som stiger ut av en lukket stålkasse.

Håndtering og vedlikehold
Syklene kjøpes inn og administreres av virksomhetene. De kan brukes som helårssykler, med bytte til piggdekk for de som ønsker det, eller lukkes inne utenfor sykkelsesongen. Syklene trenger ikke noe spesielt stativ, og klattlades under parkering på den enkelte virksomhet.

Avtalen inkluderer ulike varianter av serviceavtaler for teknisk vedlikehold, ellers vil avtale om løpende vedlikehold gjøres med de lokale verkstedene rundt hver virksomhet. Vedlikehold av motor, ramme, elektronikk etc. gjøres av leverandør.

En tanke om “Oslosykkelen™ er her

Det er stengt for kommentarer.