Oslo-leverandører i ulovlig prissamarbeid

Konkurransetilsynet har fattet vedtak om at Arro Elektro, Caverion Norge og Ingeniør Ivar Pettersen ilegges gebyr for brudd på konkurranseloven. – Som bestillere må vi være flinke til å dele informasjon, sier Gunnar Wedde i Konserninnkjøp.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

De tre elektroforetakene hadde en treårig rammeavtale med Vestre Viken Helseforetak. Gjennom rammeavtalen var de alene om å kunne inngi tilbud i lukkede minikonkurranser om elektrikertjenester.

Fordelte oppdragene
I følge Konkurransetilsynet utnyttet de tre denne privilegerte posisjonen til å samarbeide om anbudene ved å fordele dem mellom seg, snarere ennå konkurrere på like vilkår.

– Denne saken er en påminnelse for oss som arbeider med konkurransegjennomføring til vanlig om å være på vakt. Dessverre kan man ikke se bort fra at leverandører blir fristet til å inngå slik prissamarbeid. Derfor må vi aktivisere all vår kompetanse og erfaring i hvert tilfelle, og ikke minst dele informasjon med hverandre, sier avdelingsdirektør Gunnar Wedde i Konsernanskaffelser.

Oppført i obs-listen
De tre bedriftene er nå oppført i Oslo kommunes obs-liste over leverandører man skal være særskilt oppmerksomme på.

– Både Caverion og Ingeniør Ivar Pettersen er relativt store leverandører til Oslo kommune. Jeg vil anbefale alle kommunens virksomheter å ta en titt i sine egne registre og gjøre en selvstendig vurdering om hvordan de ønsker å følge opp disse aktørene videre, sier Wedde.