Origo-koordinatene samles

Det var tilløp til begeistret engasjement da endringsagentene i OSLO:ORIGO møttes til nettverkssamling i november. Prosjektkoordineringen er allerede i gang, og har blant annet resultert i oppfølgeren til filmen om Tim.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Lær mer om ORIGO på IKT-forum 4.12.2017

De sa det skulle bygges opp et fagmiljø for koordinering av kommunens digitale transformasjon; og jommen er ikke nettopp det i ferd med å skje.

ORIGO:FOLK og ORIGO:DIGI er de to delene av prosjektet som har vokst frem i etermediet under, rundt og mellom byrådsavdelingene i rådhuset. ORIGO:labs er underveis. Byrådet har bevilget 65,5 millioner kroner i 2018-budsjettet til arbeidet med å realisere Tims historie. Organisasjonstilhørigheten er Byrådsavdeling for finans, men oppdraget gjelder hele kommunen.


GEMYTTLIG. Miriam Liland Byrådsavdeling for finans deltok med stort engasjement i plenumssamtalen om Tims fremtidige velferd.

Origo betyr nullpunkt. Stedet der aksene i et koordinatsystem møtes. Sannelig et passende navn på et prosjekt med oppdrag om å holde i tømmene alle de lokale, sentrale, overordnede, splitter nye og delvis tilårskomne initiativene for digitalisering av Oslo kommunes tjenesteprofil og interne prosesser.

Har hatt
Blant de første konkrete leveransene fra ORIGO er etableringen av et nettverk av «endringsagenter». Kloke hoder fra samtlige kommunens enheter, utvalgt for å sikre dialog mellom ledelsen, IT og organisasjonsutviklingsmiljøene i hver enkelt virksomhet; virksomhetene imellom og med prosjektet sentralt og øvrige interessenter og oppdragsgivere i kommunens politiske ledelse.

Endringsagentkorpset har allerede møttes til samling to ganger. Sist i kontorplass-senteret Spaces i Tollbugata, der den generelle stemningen var preget av en bemerkelsesverdig vilje til å dele erfaringer, bygge videre på de andres innspill («kommunehatten på», som det heter på origosk) og til stadighet respondere på seminarlederne Hulda Haugen, Kristin Juland Møller og Ingvild Sundbys engasjement.


KJØR DEBATT.
Zubi Ahsan Ullah i Næringsetaten og Shakana Arulanantham i Helseetaten gir sitt besyv med diskusjonen om forholdet mellom endringsagentene og linjeorganisasjonen.

Innovasjon er risikosport
– Jeg er entusiastisk for både initiativet og denne samlingen. Programmet var veldig to the point av hva vi trenger av kunnskap og verktøy for å støtte og bidra til kommunens transformasjon, sier Pål Fuglseth Tautra i Bydel Gamle Oslo.

Som flere av endringsagentene utviser Tautra en stor grad av budskapsinternalisering. Den digitale fremtidshelten Tim omtales med fortrolighet og omsorg. En eventuell protest mot ideen om sentralt koordinert digitaltjenesteutvikling uttales ikke.

– Jeg har nylig avsluttet en 30 studiepoengs utdannelse innen innovasjon ved Høgskolen Innlandet, og mye av det teoretiske grunnlaget for ORIGO er gjenkjennelig derfra. Prosjektet er bevisst fallhøyden som ligger i ethvert innovasjonsarbeid, og innstiller på en skalering som innebærer håndterlig risiko i utviklings- og omstillingsarbeidet. Det er veldig flott at vi kan knyttes sammen om dette ansvaret, sier Tautra.


SKOLEBENK.
Kristin Juland Møller fra ORIGO, Madelene Stolpe fra Bydel Stovner, Stein Grødal i Barne- og familieetaten og Jan Rydén Ormseth fra Renovasjonsetaten følger pent med på Hulda Haugens presentasjon.

Prøving uten feiling?
Jonas Knarvik er utdannet industridesigner og nyansatt som innovatør i Bydel Nordre Aker. Knarvik er fullstendig utypisk kommunearbeider (og korpsmedlem) i den forstand at han slett ikke lar innvendingene stå i veien for innspillene til et mer konstruktivt endringsarbeid.

– Det er mye positivt med ORIGO og ideen om å utnevne et korps av endringsagenter. Men det er også noen formidable utfordringer. Den største er kanskje det gapet som finnes mellom ambisjoner og realiteter når det gjelder digitaliseringen av Oslo kommune. Vi arbeider i en organisasjon med kontinuerlige og ganske omfattende krav om kostnadsinnstramminger. Skal man ha et håp om å kunne lede lokalt innovasjonsarbeid i et slikt regime, må en i realiteten levere innertier hver gang. Det er ikke så realistisk, sier Knarvik.

Tim 2.0
På den annen side er ikke realitetene helt i ulage med Nordre Akers korpsmedlem heller. Knarvik var blant dem som har latt seg inspirere av den nå velkjente Tim-filmatiseringen. Sammen med ORIGO og nøkkelpersoner i Helseetaten, byrådsavdelingene og andre bydeler, ble det jobbet frem en ny film om Tim. Her ble digitalskikkelsens univers utvidet med nye karakterer, bakgrunnshistorier og økt relevans for fremtidsrettet teknologi.

– Vi har ferdigstilt neste episode de ukene, akkurat i tide for premiere på IKT-forum 4. desember. Det er stilig at det er mulig å samle energi og skaperkraft gjennom et nettverk på denne måten. Jeg håper vi klarer å opprettholde et slikt driv, for det trengs ulike typer nettverk for ulike typer innovasjonsprosjekter. Én dag trenger du kanskje en jurist, en annen dag en utvikler eller designer. Via for eksempel Workplace har vi tilgang på hverandre, men et konstruktivt nettverk oppstår først når hver av deltakerne kjenner en gjensidig nytte av å bruke hverandre, sier Knarvik.

Trykk for å se den nye Tim-filmen.


KROPPSSPRÅK.
Randi Kvåle Iversen i Bydel Ullern demonstrerer «The robot» som del av samtalen om tjenesteautomatisering.

Tyngde til digitaliseringen
Hanne Mari Førland er utviklingssjef i Bydel Grorud, og en annen endringsagent som har engasjert seg i kommunens digitale reise. Hun er begeistret over at potensialet for digitalisering blir løftet opp og ledet på kommunenivå.

– ORIGO gir digitaliseringsinitiativene en tyngde som gjør at fagmiljøene og ledelsen i de ulike enhetene ikke kan unngå å få med seg hvilken retning vi skal. Det løfter oss som kommune, sier Førland.

Hun mener endringsagentnettverket gir deltakerne bedre anledning til å holde oppmerksomheten på topp og skape kontinuerlig «trøkk».

– Hver virksomhet kan gjerne fikle med spennende innovasjoner og ha gode ideer, men skal vi lykkes må gode drivkrefter komme sammen; inspirere og korrigere hverandre. P.t. er vi i oppstartsfasen, og jeg håper på en enda tydeligere struktur om vi skal få skikkelig dreisen på det, sier Førland.


CELLULOSEBASERT.
Prosjektleder Hulda Haugen er ikke redd for å ta i bruk tradisjonelle kommunikasjonsmedier for å få budskapet gjennom.

Kommunikasjon for innovasjon
Av konkrete resultater trekker hun foreløpig frem dialogen som er muliggjort via Workplace, der alle endringsagenter har fått tilgang.

– Jeg er prosjektkoordinator for et arbeid på velferdsteknologi her i bydelen, og det merkes at dette arbeidet går lettere ettersom den generelle oppmerksomheten på digitalisering øker. Tidligere har vi gått litt under radaren, i tiden fremover bør ORIGO-visjonen være det som definerer oss som kommune, sier Førland.

Se også:
– Sett i gang med tjenesteutviklingen (16.11.2017)
Digitalisering i praksis (24.3.2017)
Kommunal selvtukt (23.11.2016)
– Digitalisering handler om mennesker (11.3.2016)

ORIGO på intranett
IKT-forum 4.12.2017


OPPSUMMERING. Stig Øvrebø i Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Kristian Marthinussen i Bydel Vestre Aker og Anniken Skottner i Omsorgsbygg gir tommel opp ved arrangementsslutt.