Opplæring i nytt etikkprogram

21. og 22. april gis en innføring i bruk av kommunens nye e-læringsprogram for etiske dilemmaer og problemstillinger.

Kan jeg ta imot en konsertbillett eller en vinflaske fra en fornøyd innbygger? Kan jeg leie inn naboen min til et oppdrag? Kan jeg forsvare at vi ikke valgte det billigste hotellet til tjenestereisen? Og hvor går grensen mellom oss som ansatte i kommunen og privatpersoner når vi deltar i sosiale medier?

Oslo kommunes etiske regler skal sørge for at valgene våre ikke går på bekostning av felleskapets beste. De setter en standard for hvordan vi skal utføre oppgavene våre, slik at innbyggerne kan ha tillit til oss.

Informasjon om kurset.

Deltakerne lærer hvordan e-læringsprogrammet skal brukes og skal kunne anvende det som verktøy til å trene seg og sine medarbeidere i etisk refleksjon. De introduseres til det etiske navigasjonshjulet og hvordan det kan anvendes i praksis.

Programmet er todelt
a. Innledning med forankring i sentrale vedtak.
b. Praktisk gjennomgang av alle modulene, der deltakerne selv kan reflektere over problemstillingene og trene seg på å se paralleller til problemstillinger innen egen virksomhet og tjenesteområde.

Eksemplene er hentet fra ulike sektorer, men problemstillingene er universelle. De utfordrer oss til å aktualisere problemstillingene ved å finne tilsvarende eksempler fra egen sektor og arbeidshverdag.

etisk_navigasjonshjul_522