Oppgraderer Citrix

Skrivebordsvirtualiseringsprogrammet Citrix oppgraderes fra versjon 6.5 til 7.7.

Test av den nye versjonen er gjennomført og forløp uten problemer. Tirsdag 8.3 startet medarbeidere fra BNS, UKE og SYE pilotering av den nye versjonen. Pilot ble kjørt gjennom hele mars. Deretter startet oppgradering for hele organisasjonen.

Nøyaktig tidspunkt for oppgradering i din virksomhet vil bli meldt i driftsmeldinger.

Citrix er programmet som starter AKS (virtuelle applikasjoner, kontorstøtte, systemer) i Oslofelles. Ikke alle medarbeidere benytter AKS, dette er avhengig av hvilke fagsystemer man trenger tilgang til.

Som bruker av Citrix på tykk- eller tynnklient vil du ikke merke særlig forskjell etter oppgraderingen, annet enn et mer stabilt miljø. Selve innloggingen får imidlertid en visuell oppgradering.

Til venstre vises innloggingsbildet i vår nåværende Citrix-versjon, til høyre versjon 7.7.

Til venstre vises påloggingsbildet i vår nåværende Citrix-versjon, til høyre versjon 7.7.