OneMed er leverandøren

Oslo kommune har inngått samkjøpsavtale for medisinsk forbruksmateriell med OneMed, innkjøpere fikk bli kjent med leverandøren forrige torsdag.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

I anskaffelseslovens formålsparagraf slår det fast at den skal «bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser». En lignende formulering er benyttet i kommunens egen anskaffelsesstrategi.

Økonomisk effektivt
Oslo kommune administrerer store deler av innkjøpene ved hjelp av samkjøpsavtaler. Dette er gjensidig forpliktende rammeavtaler inngått med én eller flere leverandører av produkter og tjenester som benyttes av flere av (eller alle) kommunens virksomheter.

– Vi driver med samkjøp fordi det er hensiktsmessig for kommuneøkonomien. Vi sparer penger i form av innkjøpspriser og årsverk, men også ved at kvaliteten på avtalene sikres. Vi får en kollektiv trygghet, og kan bruke fellesskapets tyngde til å sikre økonomiske og politiske målsetninger, sier Kjetil Østgård i Konserninnkjøp.

ase_bjornstad_knoph_medforbr_785
IN THE MORNING.
Noen ganger er det all right, dette med innkjøp og anskaffelser. I blant går det litt i ball. På bildet: Adm.dir. Jan Knoph i OneMed på frokostmøte om den nye samkjøpsavtalen.

Tunga rett i munnen
Kommunen kjøper varer og tjenester for 27 milliarder kroner årlig (tilsvarende bruttonasjonalprodukt i Zimbabwe). I følge Østgård har vi mulighet til å spare 348 millioner kroner årlig gjennom å bruke de nåværende samkjøpsavtalene. Men ja, de må brukes.

– Det har vært en litt spesiell sommer akkurat når det gjelder medisinsk forbruksmateriell. Vår nye leverandør fra 15. august er OneMed, men i en overgangsperiode skal vi benytte vår gamle leverandør Mediq til bestilling av visse produkter. Dette har muligens forvirret noen innkjøpere, men det er viktig at vi til enhver tid benytter gjeldende avtale. Forpliktelsen er både til vår egen arbeidsgiver og leverandørene, sier innkjøpsrådgiver Åse Bjørnstad i Konserninnkjøp.

ase_bjornstad_medforbr_781
MEDLYTT.
Forsamlingen fulgte andektig med da innkjøpsrådgiver Åse Bjørnstad i Konserninnkjøp redegjorde for innholdet i den nye avtalen. Likevel har ikke alle fått med seg at den skal benyttes.

Stort engasjement
Det var stinn brakke i Strømsveien 102 da hun inviterte til frokostmøter om medisinsk forbruksmateriell 23. august og 8. september.

– Avtalen var tidligere todelt, hvor inkontinensprodukter skulle bestilles fra egen leverandør. Dagens avtale dekker hele produktspekteret, fra sår- og hudpleie til medisinteknisk og diagnostisk utstyr. Priser og betingelser er oppgitt på samkjøpssiden, eventuelle ulikheter mellom ny og gammel leverandør vil for nye bestillinger kompenseres av OneMed, forklarer Bjørnstad.

Alle bestillere, husøkonomer og innkjøpere i Oslo kommunes virksomheter er velkommen til å ta kontakt med avtaleansvarlig, stille de spørsmål man måtte ønske, og selvsagt inspisere produktsortimentet til den nye leverandøren.

Lurer du på noe allerede nå? Bruk gjerne kommentarfeltet, så svarer vi så fort vi kan!