Om UKE

Utviklings- og kompetanseetaten (UKE) er Oslo kommunes interne tjenesteleverandør av IT, anskaffelser, prosjektledelse, organisasjonsutvikling, lønn og regnskap, lederstøtte, rekruttering og kommunikasjon. 

Vi er en viktig bidragsyter i Oslo kommunes digitale transformasjon: Å gi innbyggere og næringsliv et heldigitalt møte med kommunen gjennom smartere, effektive, mer samordnende og universelt utformede tjenester.

Utviklings- og kompetanseetaten er i gang med store IT-prosjekter for modernisering av infrastrukturen i kommunen. Vi skal foredle og forene kommunens omfattende systemportefølje. Samtidig er vi en viktig bidragsyter til kommunens endringsreise – med kompetansebygging og utvikling og innføring av samhandlingsverktøy for kommunens 53 000 ansatte.

UKE er organisert under Byrådsavdeling for finans i Oslo kommune.