Økonomisystemet blir nytt

Det skjer mye spennende med kommunens økonomisystem i løpet av våren og sommeren. Nytt grensesnitt i selvbetjeningsløsningen og ny planleggingsmodul er blant forbedringene.

Av Tine Evjen Fåne

I januar ble det startet opp to prosjekter i Utviklings- og kompetanseetaten; oppgradering av økonomisystemet til Milestone 5 (M5) og Innføring av den nye budsjettmodulen Planlegger. Harald Høydal i UKE er prosjektleder for både oppgraderingsprosjektet og innføring av Planlegger. I forbindelse med prosjektene har hver virksomhet opprettet et internt mottaksprosjekt og utpekt en kontaktperson som er ansvarlig for informasjon og opplæringen i den enkelte virksomhet.

prosjektgruppe_oppgradering_av_okonomisystemet_843
GODT PÅ VEI. Tine Evjen Fåne, Arvid Selle, Vibeke Rise og Carina Sandberg er blant medarbeiderne som jobber med å designe løsningen og implementere den nye budsjettmodulen. (Foto: Svein Jørgen Kjenner Johansen).

Oppgradering av økonomisystemet
I uke 24 skal økonomisystemet i Oslo kommune oppgraderes til Milestone 5 (M5). Oppgraderingen er i hovedsak en teknisk oppgradering, med fokus først og fremst på å flytte dagens funksjonalitet og rutiner over på en ny teknologisk plattform. I praksis innebærer dette få funksjonelle endringer for brukerne av økonomisystemet. Den største endringen er at selvbetjeningsløsningen får en nytt brukergrensesnitt. For øvrig er det enkelte mindre endringer innenfor innkjøpsmodulen, i tillegg til at prosessen for utgående fakturering forenkles. Det er planlagt nedetid for økonomisystemet i uke 24 når oppgraderingen finner sted. Systemet skal etter planen være i drift igjen fra mandag 20. juni.

Prosjektet er nå inne i en testperiode hvor systemet testes systematisk for å avdekke mulige feil.

Les mer om M5-oppgraderingsprosjektet her (intranett).

Innføring av den nye budsjettmodulen Planlegger
Oslo kommune har valgt å erstatte dagens budsjettverktøy ABM med Planlegger. Planlegger er en integrert modul i økonomisystemet og vil være tilgjengelig for virksomhetene fra august 2016. Dette betyr at virksomhetene skal bruke Planlegger ved utarbeidelse av 2017-budsjettet. ABM beholdes som budsjetteringsverktøy for å gjennomføre og avslutte budsjettprosessen for 2016. For å sikre at virksomhetene får nødvendig opplæring i den nye budsjettmodulen er det lagt opp til et opplæringsløp som omfatter grunnkurs i Planlegger, samt kurs i lønnsbudsjettering og Excelerator.

Les mer om innføring av Planlegger her (intranett).