Øker innsatsen for samfunnsansvar

Konserninnkjøp har etablert en egen faggruppe for samfunnsansvar, ansatt koordinator, og tester for tiden et nytt verktøy for kontraktsoppfølging av etiske krav.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Verktøyet er Factlines, et norskutviklet program for samfunnsansvarsrapportering og oppfølging av sosialt ansvar og miljøhensyn.

– Programmet ble utviklet i samarbeid med Helse Sør-Øst som en offentlig forsknings- og utviklingskontrakt, og legger til rette for en helhetlig og sømløs oppfølging av leverandørenes samfunnsansvar basert på egenrapportering, sier koordinator Katja Khardikova i Konserninnkjøp.

katja_factlines_article_843
TOPPA LAG. Katja Khardikova er Konserninnkjøps nye koordinator for samfunnsansvar.

Kravene er definert
– Hvordan skiller det seg ut fra måten dette gjøres i dag?

– Krav og rutiner for å ivareta sosiale hensyn i vareanskaffelser er allerede på plass. Byrådens sak 3/2012 slår blant annet fast at leverandører til Oslo kommune skal arbeide for å ivareta ILOs kjernekonvensjoner i hele leverandørkjeden. Basert på en konkret risikovurdering ber vi leverandørene om å utfylle egenrapporteringsskjema. Utfordringen er at det hele er Word-basert p.t., sier Khardikova.

Mangler system for samfunnsansvarsoppfølging
Word-basert betyr i denne sammenhengen at skjemaer stadig må opprettes, utfylles og bearbeides manuelt. Teknologien hjelper oss ikke til å drive rapportering og oppfølging på en effektiv og kvalitetssikret måte.

– Samfunnsansvar er et særdeles viktig fagfelt for kommunen, men også svært krevende. Vi påtar oss ansvaret for å kontrollere forhold som bokstavelig talt kan være langt unna. Et fagsystem for ikke-finansiell rapportering gir oss anledning til å systematisere informasjon, automatisere risikovurderinger og  bygge opp en erfaringsdatabase, sier Khardikova.

Gir anbefaling i vår
– Hvilken betydning får dette for kommunens øvrige virksomheter?

– Vi tester verktøyet på våre eksisterende samkjøpsavtaler for varer frem til årsskiftet. Det er også potensial for å følge opp lønns- og arbeidsvilkår i kontrakter for tjenester, bygg og anlegg. Dette kommer vi tilbake til i vår, når vi har testet og kvalitetssikret verktøyet, sier Khardikova.

Høye ambisjoner
Hun vil gjerne ha beskjed fra innkjøpermiljøene i kommunen om hvilke erfaringer folk sitter med når det gjelder oppfølging av samfunnsansvar i leverandørkjeder.

– Det er også viktig for meg å nevne at vi i Konserninnkjøp ønsker å bidra med faglig støtte for enheter som føler behov for det. Samfunnsansvar er et fagområde hvor man aldri kommer «i mål», og kommunens forpliktelser på feltet er ambisiøse, sier hun.