Øker forpliktelsen til etisk handel

Oslo kommune er nytt medlem i Initiativ for etisk handel (IEH). Oslo blir dermed den sjette kommunen til å melde seg inn i nettverket.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

IEH er en medlemsorganisasjon for bedrifter, organisasjoner og offentlig virksomheter som jobber forpliktende og systematisk for å sikre bærekraftige leverandørkjeder. Organisasjonen har rundt 160 medlemmer. 21 av disse er fra offentlig sektor, inkludert seks kommuner.

– Det er med stolthet vi søker medlemskap i Norges største nettverk for etisk handel og leverandøroppfølging. Oslo kommune har et av landets fremste fagmiljøer på dette området. Denne nye forpliktelsen vil gjøre oss enda bedre i stand til å stille hensiktsmessige krav til våre norske og internasjonale leverandører, sier finansbyråd Robert Steen.


«TURBO» FOR LEVERANDØROPPFØLGINGEN. Finansbyråd Robert Steen snakker etikk på Møteplass for innovative anskaffelser i Popsenteret i Oslo. (Arkivfoto).

Ny risikovurderingsmetodikk
Initiativ for etisk handel stiller tøffe oppfølgings- og rapporteringskrav til medlemmene. Oslo kommune oppfyller allerede de fleste, og har konkrete mål for det videre arbeidet med sosiale og etiske kontraktsvilkår knyttet til anskaffelser.

– Vi er i ferd med å utvikle en ny metodikk og verktøy for risikovurderinger knyttet til brudd på grunnleggende menneskerettigheter og ILOs kjernekonvensjoner. Vi håper denne innsatsen vil få en ekstra «turbo» gjennom samarbeidet med de andre IEH-medlemmene, sier Steen.

Øvrige forpliktelser
Initiativ for etisk handel (IEH) ble stiftet av Hovedorganisasjon Virke, LO, Kirkens Nødhjelp og Coop Norge i 2000. Medlemskap gir tilgang til kurs, nettverk og erfaringsutveksling, seminarer og rådgivning.

Oslo kommune har tidligere tilsluttet seg FN Global Compact og ICLEI Procura+, som også jobber med sosialt ansvar og bedring av arbeidsforhold i globale leverandørkjeder.

26. april samler IEH medlemmer og andre interesserte til Etisk handel-konferansen 2017. For første gang med landets hovedstad på laget.

Se også:
«Ikke for enhver pris» til UKE (4.11.2016)
Kan ting anskaffes mer rettferdig? (3.10.2016)
Øker innsatsen for samfunnsansvar (28.10.2015)