OK MAN-portalen stenges

1. februar nedlegger Telenor OK MAN-portalen, og UKEs Servicesenter (USS) overtar bestillinger og feilmeldinger av nettverkstjenester. 

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Utviklingen i kommunens leverandørportefølje er et relativt digert beist. 3. februar sluttføres konkurransegrunnlaget til kommunens nye IKT-driftsavtale, i fjor ble det klart at Telenor skal levere bredbåndsfiber til kommunens 1200 tjenestesteder.

KLAR FOR DIN HENVENDELSE. Gabriel Winderen Owesen, Nils Olav Sørgård og Anders Wik i USS poserer for fotografen, mens Mathias Bondeson (bak) må arbeide. 1. februar overtar de servicedrift på nettverkstjenester.

De nære ting
Midt blant gigantkontrakter som disse inngås kontrakter som nok får mindre overskrifter, men som er like avgjørende for å sikre en effektiv og forutsigbar IKT-opplevelse for kommunens medarbeidere.

– Lokale nettverkstjenester er kort fortalt infrastrukturen i dine egne lokaler. Hjemme hos deg selv vil den kanskje bestå av et ledningsuttak og en ruter. Fra 1. februar skal henvendelser som handler om dette tas med oss, sier teamleder Anders Wik i UKEs Servicesenter.

Det er to forbehold: 1) Mange virksomheter har fortsatt en IKT 1.linje, altså en lokal IKT brukerstøtte. Dette vil fortsatt være første kontaktpunkt når vi opplever tekniske problemer på PC eller telefon. Og 2) Ved behov for nytt nettverksutstyr, som rutere og switcher, bestilles dette direkte i leverandørens nettbutikk.

Informasjonsmøter 24. og 30. januar
Nedleggelsen av OK MAN-portalen skjer i forbindelse med utløpet av den store OK MAN-avtalen, som nå erstattes av flere nye avtaler, hvor nettverkstjenester er én, IPVPN en annen (OK MAN står for Oslo kommune metropolitan area network). Andre deler av salige OK MAN vil inngå i den nye IKT-driftsavtalen.

– For oss er ikke det viktigste at alle har full oversikt over kommunens avtaler og leverandører, men at de vet hvor de skal rette henvendelsene sine ved bestillinger og feil, sier Wik.

9–11.30 24. januar, 11.30–14 samme dag og 11.30–14 30. januar arrangeres det informasjonsmøter for IKT hovedkontakter som vil vite mer om nettverkstjenester og utløpet av OK MAN-avtalen.