Offentlig spleis på leverandøroppfølging

Med Oslo kommune i spissen går norske kommuner, departementer og statlige etater sammen om rammeavtale for oppfølging av sosiale og miljømessige krav ved vareleveranser.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Bakgrunnen for det kollektive løftet er endringer i lov om offentlige anskaffelser som kom i år. Der fastslås det nemlig at offentlige innkjøpere har plikt til å innføre rutiner for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter, redusere skadelig miljøpåvirkning og sikre klimavennlige løsninger. Dette skal gjøres på bakgrunn av en konkret risikovurdering: En ikke ubetydelig utfordring i en økonomi hvor varer kan være produsert nærmest hvor som helst på kloden – nær sagt under hvilke forhold som helst.

Bestill hjelp fra avtalen
For offentlige instanser av begrensede ressurser, og begrenset innsikt i leverandørkjeder, åpenbarer det seg hurtig et behov for hjelp. Den nye avtalen skal ikke bare sikre tilgang til gode revisjonstjenester, men også bidra til å få på plass et apparat for ivaretakelse av samfunnsansvar i alle faser av anskaffelsesprosessen.

– Mange har øvelse i å stille krav til samfunnsansvar. Både faglig hevd og offentlig regelverk definerer en standard for vareanskaffelser. Men for å kontrollere at kravene etterleves i komplekse leverandørkjeder trenger mange hjelp fra profesjonelle. Og det er dette den nye avtalen gir oss, forteller Katja Khardikova, fagansvarlig for samfunnsansvar i Konserninnkjøp i Oslo kommune.


SEKTORSAMARBEID. – Dette er blant de aller viktigste avtalene vi kommer til å inngå i løpet av 2017, sier Katja Khardikova, fagansvarlig for samfunnsansvar i Konserninnkjøp.

– Del resultatene
Snarere enn bare å invitere hele det offentlige Norge til felles kjøp av bistand og revisjonstjenester, tar Oslo kommune kompaniskapet enda et skritt videre: Enhver som avroper på den nye rammeavtalen, oppfordres til å dele erfaringene sine i en egen elektronisk portal tilgjengelig for alle deltakende virksomheter. Dette er med på å sikre mest mulig effektiv bruk av offentlige midler.

– Siden dette samarbeidet bidrar til å fremme så viktige samfunnshensyn, bestemte vi oss for 1) å ta ansvar for den merkantile avtaleoppfølgingen 2) uten å kreve proveny. På denne måten blir det hele enklere å administrere, og vi håper at det gjør at flere benytter seg av tilbudet, sier Khardikova.

Fortsatt plasser ledig
Per i dag har 139 virksomheter sluttet seg til avtalen, herunder kommuner, fylkeskommuner, departementer, direktorater og statlige etater. Opprinnelig var fristen satt til 12. mai, men etternølere kan hive seg med inntil konkurransen kunngjøres i løpet av uke 23.

– Dette er blant de aller viktigste avtalene vi kommer til å inngå i løpet av 2017, og vi ønsker at så mange som mulig blir med. Vi regner med at rammeavtalen vil være inngått i løpet av september, når vår eksisterende avtale på dette tjenesteområdet utløper, sier Khardikova.