Obs-listen vokser

Oslo kommunes liste over leverandører å være særskilt oppmerksomme på er nå publisert på Anskaffelsesveilederen. Listen får stadig nye oppføringer; hver med ulik alvorlighetsgrad.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Obs-listen baserer seg på innmeldinger fra kommunale virksomheter som har hatt uønskede erfaringer med leverandører.

– Erfaringene kan for eksempel være mistanke om brudd på lønns- og arbeidsvilkår, manglende mva-betalinger, mistanke om fiktiv fakturering og eller annet som gjør at eventuell avtaleinngåelse med disse firmaene bør gjøres med aktsomhet, sier avdelingsdirektør Gunnar Wedde i Konserninnkjøp.

gunnar_wedde_845px
«WORST PRACTICE» – Noe av poenget med obs-listen er å bidra til at kommunens virksomheter kan vurdere vanskelige saker på en enhetlig måte, sier avdelingsdirektør Gunnar Wedde i Konserninnkjøp.

Enhver vurderer selv
Avdelingsdirektøren understreker at obs-listen ikke er en svarteliste, men en oppfordring til å vurdere ekstra nøye leverandører som gjentatte ganger har blitt avvist. Det må vurderes om forholdet beskrevet på listen er av betydning for den aktuelle anskaffelse.

– Det skal også nevnes at vi har ansvaret for å koordinere vurdering av såkalte «self cleaning»-tiltak der leverandører har vært avvist på grunn av brudd på faglige og etiske krav. Gjennom vår innsats vil selskaper som rydde opp på en effektiv måte kunne tas raskere inn i varmen, sier Wedde.

Ikke alt er svindel
Noen av tipsene til obs-listen omhandler forhold som er så graverende at Konserninnkjøp oppfordrer virksomheten til å politianmelde. Andre ganger greier det seg med en oppfordring til alle kommunens virksomheter om å være på vakt.

– Flere tjenestesteder i kommunen er i det siste kontaktet av katalogselskaper som gir villedende informasjon. Gjennomgående ber vi virksomhetene være varsomme med selskaper som selger slike oppføringer, ettersom produktet regnes som bortimot verdiløst, sier Wedde.

Forfalsket skatteattest
En av de mer alvorlige oppføringene er knyttet til byggingen av Teglverket skole på Hasle. Da det viste seg at en av underleverandørene til entreprenøren hadde levert falsk skatteattest, ble de umiddelbart bortvist fra byggeplassen, politianmeldt av byggherren og oppført i obs-listen.

– Slike saker er alltid triste, men det positive for vårt vedkommende er at lovbruddet ble avdekket som følge av samarbeidet mellom kemnerkontoret, Skatteetaten og kommunen. Slikt samarbeid er nettopp mye av suksessfaktoren for en kraftfull innsats mot arbeidslivskriminalitet, sier Wedde.

Tar tips på e-post
Siden obs-listen ble publisert på Anskaffelsesveilederen til Utviklings- og kompetanseetaten i februar, har det kommet flere tips fra kommunale etater som har møtt på «tvilsomme» leverandører. Wedde sier han gjerne tar i mot flere.

– Vi er avhengig av tips fra innkjøpsmiljøene i Oslo kommune for å holde listen aktuell og pålitelig. Har du vært ute for en leverandør du mener andre burde være på vakt overfor, benytt obs@uke.oslo.kommune.no og fortell oss om det, sier Wedde.