Nyttige nettverk fra Toppleders team

Kjell Ødegård og Ellen Cecilie Braathen er begge tidligere kursdeltakere på Toppleders team i regi av UKE. – Gruppene herfra varer i årevis, sier de to.

Toppleders team (NB: Ny påmeldingsfrist 23. 3) er et tilbud med lang historie i Oslo kommune. Her har mange topp- og mellomledere trådt sine første skritt i de høye sfærer av byens organisasjonskart; enda flere har mottatt faglig påfyll etter mange års erfaring med å lede deg og meg. Påfallende mange har knyttet faglige og sosiale nettverk som varer.

– Gruppen min fra Toppleders team møtes fortsatt regelmessig, slik vi har gjort siden jeg tok kurset i 2012. Det er særlig verdifullt å kunne reflektere over ledelsesutfordringer sammen med andre ledere i kommunen. Vi har med en coach fra UKE som sørger for faglig påfyll og bidrar til at vi blir utfordret gjennom diskusjoner og case. Og som bonus har vi en veldig god tone i gruppa som gjør at det alltid er hyggelig å treffes, forteller internrevisjonssjef Ellen Cecilie Braathen ved Byrådslederens kontor.

kjell_odegard_ellen_brathen_842
GODT OG BLANDET. – I min gruppe har vi deltakere fra hele kommunen, blant annet helsesektoren, kemneren, Energigjenvinningsetaten og ulike bydeler. Vi har til og med en som har sluttet i kommunen, men som fortsatt møter på samlingene, forteller internrevisjonssjef Ellen Cecilie Braathen ved Byrådslederens kontor. Til venstre HR-direktør Kjell Ødegård i Bydel Grünerløkka.

Åpnet opp for utvikling
Kjell Ødegård er HR-direktør i Bydel Grünerløkka. Han er en noe ferskere kursdeltaker enn Braathen, men forteller også at deltakergruppen hans har hatt oppfølgingsmøter.

– Det er mye positivt å si om selve kurset, det er utvilsomt en solid faglig oppdatering på hva som kreves av en god leder. Man gis en rekke verktøy som kan brukes i ulike sammenhenger, og så øver man på dem underveis og etterpå. Men noe av det beste er hvordan vi ble utfordret. Når deltakerne gis trygghet til å blottstille seg for hverandre, legges et godt grunnlag for læring og utvikling, sier Ødegård.

Kommunale kolleger lærer best
Årets program, som har første samling 9.–11. mai, tar utgangspunkt i byrådserklæringens kapittel om kulturbygging, samhandling, åpenhet og tillit; den nye medarbeiderundersøkelsens basis i mestringsorientert ledelse, motivasjon og rolleklarhet, så vel som kommunens personalpolitiske strategi.

– Det er bra kurset tilpasses slik at det er dagsaktuelt, og ettersom hva jeg forstår er fokuset endret noe fra tilbudet vi fikk. Det gir trygghet å vite at det faglige innholdet holder god faglig kvalitet. Samtidig får kurset en ekstra dimensjon ved at så mange ledere i Oslo kommune har deltatt. Man studerer med folk i andre sektorer, men i samme organisasjon, sier Braathen.

– Enig, det er en dimensjon som forsvinner når du deltar på eksterne kurs. Og jeg må gjenta hvor viktig oppfølgingen fra arrangørene har vært. Man kan lett «dette ned» etter et kurs, men Toppleders team setter ikke punktum etter siste kursdag. Vi tar med læringen inn i jobbhverdagen, sier Ødegård.

Interessert i kurset?
Informasjon og påmelding her.

Har du erfaring fra kurset Toppleders team?
Del dem i kommentarfeltet under.