Nyttig innføring i styring og ledelse

Ledergruppen i Avdeling for kunde og kommunikasjon i UKE deltok med fryd på introduksjonskurs for tillitsbasert styring og ledelse. – Ikke alt var revolusjonerende nytt, men til gjengjeld var det veldig nyttig, sier Bernt Warendorph.

Det handler mye om tillitsbasert styring og ledelse i Oslo kommune for tiden. Som er som det skal være; vi møter temaet allerede i byrådserklæringen, og tidligere i år ble det endatil oppsummert i en egen byrådssak (1055/17).

Begynner å bli kjent
Introduksjonskurset er en oppfølging av signalene herfra, og skal hjelpe ledere å ramme inn bruken av tillit i egen praksis. Det går over tre dager, og er således å regne som lettversjonen av lederutviklingsprogrammet med nesten samme navn.

Samtidig husker vi budskapet fra Anders Raastrup Kristensen på fagseminaret i januar: Bygg relasjoner, skap tillitsforhold og ikke minst lær deg å formidle avdelingens og virksomhetens oppdrag. Da blir det lettere å bruke tillit som strategi og arbeidsform i egen hverdag.


FORTSATT VENNER. Bjørg Merete Sviggum i Konserntjenester – organisasjon og ledelse (t.v.) er fornøyd med «elevene» Anders Wiik, Bernt Warendorph og Mette Garmager fra Kunde og kommunikasjon i UKE.

Fint med hele grupper
Ikke så vanskelig å fatte, men ikke uten videre superenkelt å gjennomføre. Folk er ulike, både ledere og medarbeidere. Dermed trenger man trening, og slikt er fint å kunne gjøre sammen.

– Dette tilbudet er i utgangspunktet lagt opp for enkeltpersoner. På kurset vi holdt i høst oppdaget vi til vår glede at tre ledergrupper hadde meldt seg på kollektivt. Den ene var fra voksenopplæringen, den andre fra en enhet i en bydel, i tillegg til Kunde og kommunikasjon i UKE. Dette viste seg å fungere svært godt, sier kursansvarlig Bjørg Merete Sviggum i Konserntjenester – organisasjon og ledelse.

– Godt balansert
UKE-deltakerne signerer ubetinget på denne egenattesten. For det første er det nyttig for ledergrupper å få med seg en felles opplevelse og faglig input «hjem» til arbeidshverdagen. Dertil er det nyttig og effektivt å kunne dele og sammenligne erfaringer med grupper i andre deler av organisasjonen.

– Dette var rett og slett et meget bra kurs, med gode fasilitatorer og fin balanse mellom teori og praksis. Det var også nyttig med heldagssamlinger utenfor egne lokaler. Vi fikk tid til å synke inn i faginnholdet og reflektere uforstyrret. Det er ofte en mangelvare i en travel hverdag, sier kursdeltaker Mette Garmager.

– Enig, det gjør inntrykk når man får en faglig og praktisk ramme rundt innhold som det ellers er lett å tenke på som sunn fornuft. Jeg fikk mange aha-opplevelser underveis, og jeg tror organisasjonen har veldig godt av at vi gjorde dette sammen, sier kollega Bernt Warendorph.

Frigjør tid
Sviggum, som leder kurset sammen med kollega Anne Sanden, tror mange i kommunen er i ferd med å få godt tak på dette med tillitsbasert styring og ledelse. Ikke minst hvordan det for eksempel skiller seg fra å stole blindt på at medarbeiderne uten videre vet hva som kreves av dem.

– Dette dreier seg om en veldig aktiv ledelsesform. Ikke i betydningen rapportering og kontroll, men gjennom dialog og relasjoner. En leder må formidle enhetens oppdrag og bygge forståelse for dette. Etter hvert som medarbeiderne får et eierskap til oppdraget og forplikter seg til det, frigjøres mer tid fra rapportering og mikrostyring, det vi kaller negativ kontroll, til relasjonsbygging og organisasjonsutvikling, sier Sviggum.

Se også