Nytt sak-/arkivsystem

I januar 2015 gjennomførte Oslo kommune en dialogprosess i forbindelse med alternativ-utredning og anskaffelse av nye IT-løsninger for dokumentbehandling, arkivering og føring av offentlig elektroniske postjournaler.

Her finner du oppsummeringen av prosessen, inkludert dialogkonferansen 15.1, evalueringen av denne og direktemøtene som i etterkant ble gjennomført mellom utvalgte leverandører og Oslo kommune.

eArkiv-dialogprosess-oppsummering