Nytt om Kundeportalen

Nå kan virksomheter utenfor Oslofelles se alt innhold i Kundeportalen
Virksomheter utenfor Oslofelles har tidligere hatt tilgang til sin kundeside på Kundeportalen, men på grunn av begrensninger på filserveren har de ikke kunnet laste ned tjenesteavtaler, fakturagrunnlag, rapporter, møtereferater og andre dokumenter. Nå er disse filene flyttet til en ny filserver – hvor alle virksomheter har tilgang! Det betyr at virksomheter utenfor Oslofelles har tilgang på lik linje med de innenfor Oslofelles.

Se informasjon om hvordan du får tilgang til din kundeside lenger ned.

Få enkel oversikt over kontaktpersonene dine
Nå får du enkelt oversikt over dine kontaktpersoner innen enkelte fagområder i UKE i Kundeportalen. Oversikten finner du på høyre side når du er innlogget:

kontaktpersoner_ nyhetsbrev

Om Kundeportalen
Kundeportalen er et verktøy som gir god oversikt over din virksomhets kundeforhold til UKE, og er en nyttig kunnskapskilde som skal bidra til å gjøre din hverdag enklere. 

I Kundeportalen finner du blant annet:

 • driftsmeldinger
 • tjenesteavtaler
 • tjenestekatalog
 • fakturainformasjon fra økonomisystemet
 • fakturagrunnlag og rapporter
 • åpne BOKS-saker
 • viktige datoer
 • møtereferat
 • nyttige veiledere

Tilgang
Kundeportalen er en webbasert portal med tilgangsstyring via PRK. Din virksomhets PRK-ansvarlige er dermed den som kan gi deg tilgang.

I utgangspunktet er det opp til virksomheten å beslutte hvem som skal ha tilgang til Kundeportalen. Etter erfaringene vi har gjort oss så langt vil vi anbefale at dere starter med å gi tilgang til virksomhetens ledergruppe, samt de funksjoner som er i regelmessig dialog med UKE, f. eks.:

 • IKT-ansvarlig
 • HR-ansvarlig
 • Innkjøpsansvarlig
 • Kontaktpersoner innenfor lønn, regnskap og personal

Pålogging
Du logger deg på Kundeportalen her:
http://utviklings-og-kompetanseetaten.oslo.kommune.no/kundeportal/

Lenke til Kundeportalen finner du i toppmenyen og under fanen “Kundeportalen” på startsiden til UKEs intranett.

Etter at PRK-ansvarlig har gitt deg tilgang, kan du logge deg på med virksomhetsforkortelse og PRK-id (eksempel: uke123456) og passordet du har registrert i PRK.

Dersom du har spørsmål, eller vil vite mer om Kundeportalen, er det bare å ta kontakt med oss:

Siw Wisth Holmboe
Tlf.: 942 49 642
Send e-post

eller

Kristin Halvorsen
Tlf.: 908 26 037
Send e-post