«Nytt» intranett og ny enhet

Lederforankring, var et av Ada Sandnes tips på frokostseminaret om internkommunikasjon 13. februar.

Se presentasjonene fra frokostmøte her (intranett).

Av Tamar Luise Osvik Stronegger

Bystyrets sekretariat (BYS) gikk i fjor høst over til nye intranettmaler og er godt fornøyde med resultatet. Tilbakemeldingene fra ansatte er at det «nye» intranettet er lett å navigere i, det er ryddig, oversiktlig og krever færre klikk frem til det brukeren er på jakt etter.

– Å legge om til nye intranettmaler krever en opprydding og en innholdsjobb i forkant, og denne jobben må gjøres lokalt. I tillegg skal det gjøres en stor ryddejobb sentralt, sa Bente Dobloug Bastiansen, fagsjef kommunikasjon fra Byrådslederens kontor (BLK).

Felles innhold samles på et sted
Fellesinnhold som for eksempel gjelder HR, lønnstabell og anskaffelsesregler skal samles på en portal som vil hete «intranett Oslo kommune». Dette for å unngå at det samme innholdet ligger flere steder.

Utviklings- og kompetanseetaten (UKE) er i gang med arbeidet med nye intranettmaler, og skal ha med seg flere virksomheter inn i en pilotgruppe som skal jobbe sammen våren 2017.

Ny enhet: Internkommunikasjon
Intranettarbeidet er del av en større plan der det skal opprettes en ny enhet som skal jobbe med internkommunikasjon i Oslo kommune.

– Internkommunikasjon er en viktig faktor i effektiviseringsarbeidet i kommunen. Oslo kommune er en stor organisasjon og vi trenger systemer, rutiner og medarbeidere som bidrar til samhandling, deling, nærhet og transparens, sa avdelingsdirektør for Kundekoordinering, Tone Traa. Hun presenterte den nye internkommunikasjonsenheten.

– Den nye enheten vil sitte sammen med webforvaltningen på Helsfyr. Målet er å utvikle fagmiljøet rundt de digitale kommunikasjonsflatene og -kanalene, og bli et kompetansesenter der alle kan dele og bidra på tvers av Oslo kommune, sa Traa.

Mette Garmager blir leder for enheten og starter i stillingen 1. april. I tillegg begynner kommunikasjonsrådgiver Thea Angelo som i dag jobber i Sykehjemsetaten, 1. mars.

I frokostseminaret fortalte Eirik Jagmann om status til Workplacepiloten og prosessen fremover. I tillegg presenterte Shekar Chawla de nye søkeløsningene på intranett og pålogging fra internett til internett som vil være tilgjengelig fra mars. Se presentasjonene fra frokostmøte her (intranett).

Frokostmøte 13. februar var et samarbeid mellom UKE og BLK. Målgruppen var alle kommunikasjonsmedarbeidere på tvers av Oslo kommune.