Ny veileder for miljøkrav

Geir Rossebø har ledet arbeidet med å etablere transportrelaterte miljøkrav ved inngåelse av tjeneste- og vareavtaler. – Vi ønsker å dele beste praksis fra samkjøpsavtalene slik at kommunen kommer nærmere Oslos ambisiøse klimamål, sier han.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Verktøykasse: Anbefalte miljøkrav transport

Det har kanskje gått noen forbi hvilken posisjon Oslo kommune har tatt på klimaområdet. Klimabudsjett, byrådserklæring og assorterte sektorstrategier tegner til sammen et bilde i grønt, men hva med praksisen?

– Vårt område er tjeneste- og varekontrakter, og vi har ganske god informasjon på hvilket avtrykk disse har på klima og lokal luftkvalitet. Vi har også en del erfaring med markedets reaksjon på strenge klimakrav. I tillegg har mange innkjøpere i kommunen kontaktet oss for rådgivning for hvordan man skal gå frem på dette området. Det er på denne bakgrunn vi har utviklet en veileder for transportrelaterte miljøkrav, sier klimarådgiver Geir Rossebø i UKE Konsernservice.


SEKS PÅ KLIMATERNINGEN. Geir Rossebø i Konsernservice mener Oslo kommune kan gjøre mye for å påvirke leverandørmarkedet over til utslippsfritt med vår nye verktøykasse for transportmiljøkrav.
– Transport står for mesteparten av CO²-utslippene i Oslo, og de fleste anskaffelser inkluderer en form for transport, sier han.

Tåler en miljøutfordring
Han ramser opp mat og drikke, ladestasjoner, renholdsprodukter og kontormatter som eksempler på samkjøpsavtaler hvor man opprinnelig fryktet at transportmiljøkravene var i strengeste laget, men hvor markedet svarte med omstillingsvilje og aksept. På renholdsprodukter, er andelen el-varebiler som brukes for leveranser 90 % og på kontormatter er andelen el-varebiler 100 %.

– Dette er resultater som motiverer og samtidig bekrefter at vi er på riktig vei, smiler Rossebø.

Det er mange viktige hensyn å ta når man anskaffer for slike summer som Oslo kommune gjør.

– I starten gikk vi litt varsomt frem med hensyn til krav som kan tenkes å forvanske en anskaffelse, slik som krav til transport. Men vi ser igjen og igjen at markedet responderer godt på strenge miljøkrav, sier Rossebø.

Flere virkemidler
Miljøhensyn kan oppnås ved å kreve utslippsfri transport, her differensieres det mellom el og hydrogen, som er den beste løsningen, og biogass, som er gunstig for det globale klimaet, men påvirker lokal luftkvalitet. Etter el, hydrogen og biogass er biodrivstoff også en akseptabel løsning, såfremt den er bærekraftig og fri for palmeolje.

I modellene som er utviklet gis det også uttelling for kjøretøyenes lastkapasitet og om kjøretøyene er klare fra kontraktsoppstart. Alt redegjøres for i verktøykassen i anskaffelsesveilederen.

– I henhold til byrådets erklæring om halvering av klimagassutslippenefra 1990-nivå innen 2020, så har vi ganske dårlig tid. Men gitt transportsektorens store utslippsandel, får tiltak her positiv og rask effekt. Kommunens egen transport har allerede kommet ganske langt i overgangen til nullutslipp. Nå kan vi påvirke og hjelpe næringslivet i regionen med det samme, sier Rossebø.

– Hvorfor er det viktig?

– De samme kjøretøyene som vi krever å få levert med, brukes til andre oppdrag også. Det er løfterikt at flere leverandører nå bruker el ikke bare i mindre varebiler, men også i større kjøretøy. Bilprodusentene Tesla og Nikola har sagt at de lanserer de første el- og hydrogenlastebilene innen 2020, så markedet kommer til å endre seg betydelig innen kort tid, sier Rossebø.

Spill inn innspill
Til slutt ønsker Rossebø å legge til en oppfordring til alle virksomhetene i kommunen:

– For at veiledningen og materialet som vi utvikler skal fungere etter beste hensikt, er vi helt avhengige av tilbakemeldinger fra innkjøperne som skal ta dette i bruk. Erfaringer og innspill til forbedringer mottas med stor takk, avslutter han.

Se også:
Kontroll på klimakostnadene (1.6.2018)
Kartlegger kommunens karbonavtrykk (30.8.2017)