Ny kopimaskin-avtale

Cillion er Oslo kommunes nye leverandør av multifunksjonsmaskiner. – Vi byr på kvalitetsmaskiner til en meget god pris, sier Tale Nergård Rønne og Cecilie Trehjørningen i Konserninnkjøp.

Avtalen om multifunksjonsmaskiner er en av Oslo kommunes samkjøpsavtaler som det har vært knyttet størst forventninger til i vinter. «Alle» arbeidsplasser trenger en god multifunksjonsmaskin, det skal ikke være for dyrt og det skal følge med en serviceavtale som fungerer.

– Cillion skilte seg positivt ut på de fleste parametre. De er klart billigere enn vår forrige leverandør, og kan levere Ricoh-maskiner av svært god kvalitet. De ga også overbevisende inntrykk av at de forstår hva som ligger i våre servicekrav, sier Tale Nergård Rønne i Konserninnkjøp.

Gode priser
Den nye avtalen trådte i kraft 10. februar i år, og har varighet til samme dato i 2017, med opsjon for forlengelse 1+1 år.

– I avtalen tilbys seks ulike modeller, fra små bordmodeller til store fargemaskiner. De kan kjøpes eller leies, prisdifferansen er ikke betydelig. Detaljer om pris og bestilling ligger på intranettsiden for samkjøpsavtaler, sier Cecilie Trehjørningen i Konserninnkjøp.

– Dere sier dette er Ricoh-maskiner, men i presentasjonsmateriellet på intranett står det Nashuatec?

– Det er riktig, Nashuatec er et Ricoh-merkenavn for maskiner til forretningsmarkedet. Men «under panseret» er det Ricoh-maskiner, sier Rønne.

Den nye avtalen er tilgjengelig for alle virksomheter i Oslo kommune som mangler multifunksjonsmaskiner. Eventuelle eksisterende avtaler må utløpe før din enhet kan kjøpe fra Cillion.