Ny hverdag for kemnerlederne

Kemner Astri Marija Rosenqvist måtte sette bremsen på for mellomledere som ønsket å gå i gang umiddelbart. – Det er sannelig krevende nok å kjøre denne prosessen på ett nivå av gangen, sier hun.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Oversikt kurstilbud innen organisasjon og ledelse

Over 40 toppledergrupper har så langt gjennomført kommunens program for effektive ledergrupper i regi av Byrådslederens kontor og UKE. Programmet er basert på forskningen til førsteamanuensis Henning Bang ved Universitetet i Oslo, og tilrettelagt spesielt for toppledergruppene i kommunens virksomheter.

– Vi startet i vår, etter UKE og BLKs fagdag på Sentralen. Vi innså alle sammen at dette var noe Oslo kemnerkontor kunne ha utbytte av, men jeg måtte sette foten ned for divisjonsdirektører som ønsket å gjennomføre programmet for egne ledergrupper i samme moment. Det er sannelig krevende nok å kjøre denne prosessen på ett nivå av gangen, sier kemner og etatsdirektør Astri Marija Rosenqvist.


NYSTRUKTURERT. Kemner Astri Marija Rosenqvist flekser gruppestruktur sammen med divisjons- og avdelingslederne sine, fra venstre Atle Myklebust, Øystein Hillestad, Erling Foss Evensen, Marianne A. Skogseth, Jorunn Sunde og Elisabeth Forsvåg Holthe.

Kemneren hever blikket
I tillegg kjører etaten en parallell prosess om tillitsbasert ledelse i regi av Anders Raastrup Kristensen. Det er med andre ord mye forbedrings- og utviklingsarbeid hos Oslo kemnerkontor for tiden.

– Vi gjennomførte en selvevaluering i forkant av utviklingsprogrammet, hvor vi generelt erklærte at toppledergruppen nok har faglig dyktighet og gode personlige relasjoner. Men vi manglet noe på struktur, dialog og strategisk planlegging, forteller HR-sjef Marianne Skogseth.

Hjemmelekser og årshjul
Dette var dermed hva ledergruppen har jobbet med. Opplegget har bestått i halvdagssamlinger hver sjette uke, med utførlige hjemmelekser i form av konkrete forbedringstiltak.

– Vi har satt ned noen nye regler for hvordan de ukentlige ledermøtene skal gjennomføres, blant annet at de avsluttes med en fast seanse for individuelle tilbakemeldinger. Oppsett for sakliste, med redegjørelse, ansvarlige, frister, tidsramme og kategori er også formalisert, og vi har laget årshjul med faste temaer. Alt i alt er vi bedre i stand til å jobbe strategisk og helhetlig, sier Rosenqvist.

Tid for medarbeiderundersøkelse
Blant sakene som preger kemnerkontorets dagsorden denne uken er lokale forhandlinger, akrim-samarbeid, søknad på OU-fond og arbeid med kommunens medarbeiderundersøkelse 10-FAKTOR.

– Dette er veldig spennende nå i høst. Følgeforskning i regi av KS viser at arbeidsplasser med ledere som er gode på individuell støtte har lavere sykefravær enn steder der dette ikke er på plass. Dette er blant nøkkelindikatorene i 10-FAKTOR, og noe vi tar på alvor i etaten, sier Skogseth.

– Kommer dere til å be om UKE-bistand i oppfølgingen av medarbeiderundersøkelsen også?

– Vi får se; oppfølgingen av dette er jo noe vi skal behandle i neste ledermøte, sier Rosenqvist.

Ta kontakt for ledelses- og organisasjonsutvikling.

Se også:
Tok Sentralen med storm (18.1.2018)
Effektive ledergrupper – hva skal til (12.12.2017)
De leverer topplederprogrammet (1.9.2017)
Satser på ledergruppene (31.8.2107)
Aldri ferdig ledergruppeutviklet (18.6.2017)
Tok med vennene på ledergruppesertifisering (11.4.2017)
Utnytt din ledergruppe (13.2.2017)
Topper laget innen lederutvikling (11.3.2016)