Ny fagkonsulent innen klima og miljø

Geir Rossebø har hund, katt, barn og samboer, og bakgrunn innen fornybar energi og skogøkonomi.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Det vil si, fyren har egentlig flere bakgrunner: Først én fra filmbransjen. Han jobbet med spillefilm, reklamefilm og mye annet rart. Alt fra å lage ekstra regnvær (!) på Varg Veum i Bergen, til å lyssette den klassiske Ylvis-videoen The Cabin. Jobbet på «drøssevis» med reklamefilmer. Tok medieutdannelse ved Høgskolen i Hedmark.

– Men det spiser deg litt levende. Du jobber ofte tolv timer om dagen uten egentlig å få betalt, alt mens du lurer mer og mer på hvor det blir av den forskjellen du skulle gjøre i verden, sier Rossebø.

GEIR OG GEIR. Konserninnkjøps nye fagkonsulent innen klima og miljø demonstrerer sin bakgrunn innen media ved å posere med en digital versjon av seg selv. (Den virkelige Rossebø til høyre). 

På den grønne gren
Så han bygde en ny karriere. En master i fornybarenergi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, etterfulgt av en forskningsteknikerstilling samme sted.

Her synes det som den virkelige Rossebø kom mer til sin rett. I hvert fall er entusiasmen tydeligere å spore når vår nye klimarådgiver snakker om modelloptimaliseringskriterier, forbrukerfleksible skogdriftsanalyser og arkimedisk målprogrammering innen ressursforvaltning.

Hensyn til både klode og bankkonto
Hans nye jobb er i team Samfunnsansvar i Konserninnkjøp.

– Jobben min blir å hjelpe virksomhetene med å kombinere klima og miljø i kontraktarbeidet. Jeg tror det er et stort potensial i å utnytte makten vi som offentlige innkjøpere har til å utvikle gode klimaløsninger, sier Rossebø.

Rossebø hopper rett inn BuyZET-prosjektet, som skal gi en status på hvor CO²-avtrykket er størst for alle transporttjenestene kommunen kjøper inn. Prosjektet er del av et internasjonalt samarbeid og finansieres av EU.

– Det blir spennende å få tallene på bordet og se hvor det kan gjøres forbedringer, kommenterer han.

Skarrevarsel
Med samboeren eksisterer altså et barn, hjemmet som huser dem alle ligger på Bergkrystallen. Rossebø selv har opphav i Haugesund.

– Jeg er klimaflyktning, som han konstaterer.

Forslag til heis- eller kantineprat: Skog, energi, Twin Peaks, jordkloden, smartteknologi, kattehold, Star Wars, kjøkkenhager, parsellhager og brunsnegler. Ønsk ham velkommen!