Ny avtale på kontorrekvisita

UKE har inngått ny samkjøpsavtale for kjøp av kontor- og datarekvisita, kopipapir og skolemateriell. Ny leverandør på avtalen er Maske AS.

Avtalen gjelder fra og med 9. oktober og leverandørens katalog på markedsplassen og deres nettbutikk vil være tilgjengelig fra og med denne dato.

Nytt i denne avtalen er at datarekvisita er inkludert i sortimentet. Oslo kommune har oppnådd gunstige priser i den nye avtalen. Dette gjelder spesielt på ”avtalesortimentet”, men øvrig sortiment følger samme prisstruktur slik at det ikke forskjellene er små hvis du velger et annet produkt.

Oslo kommune har stilt som miljøkrav at det skal være ukentlige leveringer til alle virksomheter. Dette for å redusere transportbelastningen og spare miljøet.

Maske er godt igang med å forberede avtalestart og vil ta kontakt med alle virksomheter for å gi veiledning og informasjon om avtalen og samtidig kartlegge spesielle forhold knyttet til levering og lagerstyring med mer.