Ny avtale for renholdsplanlegging

Oslo kommune har inngått avtale med Lilleborg AS for utførelse av renholdsplanlegging. Det vil bli avholdt frokostmøte om den nye avtalen torsdag 8.12.2016.

Lilleborg har siden 1984 utviklet renholdsplaner for sine kunder og vært innovative når det gjelder bruk av verktøy i planleggingen.

Lilleborg AS er et solid selskap med stor kompetanse på området og leverte et tilbud som var både økonomisk fordelaktig og av høy kvalitet. Vi ser frem i mot å jobbe videre med dem fremover.

Mer informasjon om denne avtalen og kontaktpersoner er å finne på samkjøpssidene.

Frokostmøte
I anledning ny leverandør til renholdsplanlegging vil vi holde et frokostmøte 8.12.2016 kl. 9 for å gi dere anledning til å møte Lilleborg og få mer informasjon om avtalen.

Påmelding kan gjøres til Trine Samuelsen på e-post: trineiren.samuelsen@uke.oslo.kommune.no innen tirsdag 06.12.2016 kl. 16.00

Velkommen!