Ny avtale for nettverkskabling

Mandag ble det tegnet ny avtale for kjøp av tjenester innen nettverkskabling. – Dette er godt nytt for kommunens lokalinfrastruktur, sier innkjøpsrådgiver Camilla Gundhus.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Vi bygger nytt over hele kommunen. De lange linjer trekkes til dels fra scratch, med nye fiberlinjer som tilbyr hver enkelt virksomhet mellom 100 Mbs- og 1Gbs-forbindelse, samtidig som nettverket innomhus mange steder må oppgraderes for å svare til kommunens ambisjoner for digital kommunikasjon og tjenesteutvikling.

Se samkjøpsavtalen her (intranett)


GAVE I KOBBER OG PLAST. Innkjøpsrådgiver Camilla Gundhus i Utviklings- og kompetanseetaten presenterer kommunens nye samkjøpsavtale.

I tråd med krav og sunn forretning
Den oppgraderte samkjøpsavtalen for nettverkskabling sørger for at alle får effektiv og økonomisk lokalinfrastruktur i tråd med kommunens LAN-design og EKOM-loven.

– Markedet for nettverkskabling har vokst voldsomt i løpet av de siste årene. Derfor var det viktig for oss å få en ny samkjøpsavtale på bordet, tilpasset krav og forskrift og ikke minst dagens etterspørsel, sier innkjøpsrådgiver Camilla Gundhus i Utviklings- og kompetanseetaten.

Stort volum
Til sammen kjøper kommunens virksomheter lokalinfrastrukturtjenester for rundt 40 millioner kroner årlig. Et faktum som gjør at den nye avtalen har utvidet til tre faste leverandører.

– Nettverkskabling er et komplisertområde hvor med varierende bestillerkompetanse. Dermed blir det ekstra viktig at pris og produktkvalitet er standardisert og underlagt sentral oppfølging. Vi er tilfredse med leverandørene vi har valgt, og forventer at virksomhetene melder fra hvis de har spørsmål, sier Gundhus.

Ring nummer én først
De tre leverandørene kontaktes i prioritert rekkefølge, der nummer to og tre på listen henholdsvis benyttes når konkurransevinneren ikke har kapasitet eller på annen måte er ute av stand til å levere iht. servicestandard.

– Husk også at slike direkteavrop er kun for oppdrag under 200 000,- eks. mva. For større skal det gjennomføres minikonkurranser. Overstiger oppdraget kr 500 000 har man ikke lenger plikt til å benytte samkjøpsavtalen til anskaffelser, sier Gundhus.