Ny avtale for digital tjenesteutvikling

Oslo kommune tegnet tirsdag rammeavtale for utvikling av interaktive tjenester med fire likestilte selskaper: Bouvet, Knowit, Marcello og Netcompany.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

«Alt som kan digitaliseres, skal digitaliseres». Oslo kommune står på terskelen til det finansbyråd Robert Steen beskriver som «en digital transformasjon», hvor vi trekker maksimal kraft og nytte ut av den informasjonen vi kontinuerlig henter fra hverandre, byens innbyggere og øvrige private og offentlige aktører.

Slik informasjon kan være digitalt generert, for eksempel fra vårt samfunns stadig økende spekter av målesystemer og selvbetjentløsninger. Eller hentet fra hverdagens personlige møter, lagret i hodene og hendene våre, nedfelt i dokumenter, tidsskrift, relasjoner og individuelle eller kollektive fornemmelser.


HÅNDARBEID. Marit Forseth og administrerende direktør Geir Aronsen i Marcello signerer. Administrerende direktør Erik Amundrud fra Knowit står på i bakgrunnen.

– I front
En digitalt kompetent kommune er uansett i stand til å omgjøre informasjon til kommunikasjon og verdiskapning – og dermed bidra til en mer kunnskapsbasert og behovstilpasset tjenesteutvikling.

– Vi har ikke minst behov for å møte utfordringen fra internasjonale kommunikasjons- og teknologiselskaper som presenterer standardløsninger uten at innbyggerne får mulighet til å påvirke utforming eller bruksvilkår for data. Vi skal ligge i front, og utvikle tjenester som er tilpasset innbyggernes behov, sier etatsdirektør Marit Forseth i Utviklings- og kompetanseetaten.

Fra én leverandør til fire
22. august var en milepæl i dette arbeidet. Da tegnet Utviklings- og kompetanseetaten rammeavtale for utvikling, vedlikehold og applikasjonsdrift av kommunens interaktive tjenester.

– Vi valgte rammeavtale med fire likeverdige leverandører for å kunne hente ut mer kreativitet og innovasjon fra hvert utviklingsoppdrag. Vi kan nå utnytte styrkene til Norges fire beste leverandører på området, til utvikling av tjenester som spenner fra automatisk parkeringskontroll til digitale nøkler for hjemmehjelper, sier etatsdirektør Marit Forseth i Utviklings- og kompetanseetaten.


DOBBELTSEIER.
Administrerende direktør Gorm Hedløy i Netcompany sikret plass i både avtaledel 1 (utvikling) og 2 (vedlikehold).

Ny bestillingsrutine
Den nye kontrakten innebærer også en tydeligere og mer helhetlig styring av kommunens applikasjonsutvikling. Alle nye oppdrag skal nå utlyses som minikonkurranser koordinert via Utviklings- og kompetanseetaten.

– Det blir en spennende overgangsperiode frem til våren 2018, ettersom vi går fra å benytte én utviklingsleverandør til å mobilisere alle de fire «nye» basert på minikonkurranser. I tillegg skal applikasjonsdrift, vedlikehold og forvaltning av UKEs eksisterende tjenester i løpet av høsten overføres til Netcompany, som vant kontrakten i avtaledel 2, sier leder av mottaksprosjektet, Geir Olaf Østebøvik.


SKRYT Å FÅ. – De brakte virkelig ut det beste fra oss på leverandørsiden og la til rette for et best mulig sluttresultat, kommenterte administrerende direktør Gorm Hedløy i Netcompany om prosjektgruppen for anskaffelsen. På bildet forhandlingsleder Ola Hope sammen med Erik Ditlev Haugen, Karen Gunnerud, Ivar Brundtland, Synnøve Jørgensen, André Nordbø, Bjørn Gunnar Johansen, Geir Olaf Østebøvik og Øystein Haga. (Per Kjetil Grotnes og Frederik Tønnesen var ikke til stede da bildet ble tatt).

Digital verdiskaping
I tillegg til å være en av fire leverandører på rammeavtalen for utvikling, er Netcompany er valgt til eneleverandør på den delen av avtalen som handler om videreutvikling, vedlikehold og drift av eksisterende tjenester. Selskapet er opprinnelig dansk, og etablerte seg i det norske markedet ved oppkjøpet av konsulentselskapet Mesan i fjor høst. I følge administrerende direktør Gorm Hedløy er dette en type oppdrag man setter «alt» på å hale i land.

– Digitalisering handler om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre. Den legger til rette for innovasjon og verdiskapning gjennom effektive og pålitelige tjenester som er enkle å bruke. Jeg er imponert over kommunens evne til å bringe ut det beste av leverandørene i løpet av konkurranseprosessen, sier Hedløy.


BLIR MED VIDERE. Kommunen og UKE-direktør Marit Forseth er glad for at vår forrige eneleverandør Knowit og administrerende direktør Erik Amundrud også er del av den nye kontrakten. (Flere bilder fra avtalesigneringen her).

Populært oppdrag
Knowit har ved hver korsvei de siste åtte årene vunnet tjenestekontrakten som eneleverandør til Oslo kommune. Sammen har de to aktørene gjort mye spennende arbeid, og bidratt til å gi Oslo kommune et godt rykte innen brukerreiser og smidig utvikling. Administrerende direktør Erik Amundrud er tilfreds med å bli med videre.

– Dette er et viktig oppdrag for oss, og ikke minst populært blant medarbeiderne våre. Det er spennende å jobbe for en så stor kunde som Oslo kommune, og det oppleves som viktig å få være med å bringe byen nærmere innbyggerne, sier Amundrud.


PUST I BAKKEN. Alle kontrakter signert og samvittighetsfullt parafert. Forsamlingen kan unne seg utveksling av noen avsluttende godord.

Tjenesteleveranse på hjemmebane
Bouvet er ingen nykommer som leverandør til Oslo kommune, de har blant annet utviklet Fasit for Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester. Teknologidirektør Atle Krokeide istemmer at det er en særlig tilfredsstillelse i å vinne en anbudskonkurranse til ens egen by.

– Det blir spennende og stimulerende å konkurrere om enkeltoppdrag. Vi skal gjøre vårt ytterste for å vinne så mange som mulig, for vi ønsker å få være med å prege løsningen i byen så mange av våre medarbeidere lever og puster i, sier Krokeide.

Stort er gjerne godt
Den fjerde leverandøren på rammeavtalen er Marcello. Dette er et norsk IT-selskap med 82 ansatte og hovedkontor i Oslo. Som leverandør til Oslo kommune er de ferske, men har blant annet utmerket seg i SMB-markedet og gjennom utviklingsoppdrag for Wilhelmsen, Nordea, Choice og Direktoratet for økonomistyring.

– Det er en helt egen kompetanse i store bestillermiljøer, og mye av den teknologiske innovasjonen foregår i samarbeid med offentlige aktører. Dette gjelder ikke minst innen velferdsteknologi. Det er med stolthet vi blir med på denne reisen med Oslo kommune, sier administrerende direktør Geir Aronsen.

Faktaboks

Avtalens del 1: Utvikling av nye tjenester
For å møte det økende trykket på digitalisering av innbyggertjenester i Oslo kommune inngås det parallelle rammeavtale med fire likestilte leverandører: Bouvet, Knowit, Marcello og Netcompany. Opptil fire års varighet. Forventet volum: 50–75 millioner kroner årlig.

Alle oppdrag (med unntak av enkel videreutvikling av eksisterende tjenester) vil gå som minikonkurranser i regi av Utviklings- og kompetanseetaten.

Avtalens del 2: Videreutvikling, vedlikehold og drift av eksisterende tjenester
Rammeavtale med én leverandør: Netcompany, på oppdrag for Utviklings- og kompetanseetaten. Opptil fire års varighet. Forventet volum: 20–30 millioner kroner årlig.

ITAS
Utvikling av interaktive tjenester gjøres i Oslo kommune via vår sentrale integrasjons- og kjøreplattform med tjenestebuss, ITAS.

ITAS er en moderne og robust plattform, etablert etter prinsippene om tjenesteorientert arkitektur. Den er basert på åpen kildekode og med stor teknologisk fleksibilitet. Om lag 60 utviklere arbeider daglig for å skape nye tjenester og drifte eksisterende løsninger. Med 260 applikasjoner tilknyttet er ITAS en sentral brikke i Oslo kommunes IT-plattform.

Utvikling har de siste årene vært gjort etter avtale med én leverandør, Knowit. Eksisterende utviklingsoppdrag på den gamle avtalen vil kunne fullføres i en overgangsperiode.

IT-driftsavtale på nyåret
Oslo kommune er også i forhandlingsprosess for avtale for generell IT-drift, en avtale med ramme på inntil 10 år. Kommunens nåværende hovedleverandører er Telenor og Datametrix på drift av konsernnett og Evry på applikasjons- og basisdrift.