Ny anskaffelsesforskrift

Nærings- og fiskeridepartementet har vedtatt endringer i forskriften om offentlige anskaffelser. Økt terskelverdi og bortfall av forhandlingsforbudet er blant nyhetene.

De nye forskriftene innebærer at kunngjøringsplikten bortfaller for innkjøp med verdi under 1,1 millioner kroner eks. mva. (tidligere lå grensen på 500 000 kroner).

Regelverket for anskaffelser over nasjonal terskelverdi er også endret, blant annet er forhandlingsforbudet fjernet. Anbudsgrensen i helse- og sosialtjenester heves til 6,3 millioner kroner eks. mva.

Kunnskapsdepartementet har på høring en ny forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærling. Alle de nye forskriftene er planlagt å tre i kraft sammen med ny lov om offentlige anskaffelser 1. januar 2017.

Konserninnkjøp vil gjennomføre kurs i det nye regelverket i løpet av høsten. Også høstens sertifiseringskurs vil inneholde en gjennomgang av nytt regelverk.

Se de nye forskriftene (Lovdata)

Regjeringens pressemelding (18.8.2016)