– Nå kommer vi og besøker deg

Påtroppende seksjonsleder Terje Ellingsen i Løsningssalg tar med seg kundekontaktene og direktør for virksomhetsdialog Birgit Aakre for å gå i dialog med virksomhetenes toppledergrupper om deres fremtidige behov.

Majoriteten av virksomhetslederne og ledelsen i byrådsavdelingene har allerede fått «heisversjonen» av etatsdirektør Marit Forseth.

Ny organisasjonsstruktur skal gi økt kapasitet og høyere fart på tjenesteutviklingen. UKEs tjenesteledere behersker både agile metoder og business case-metodikk, og kan i samarbeid med virksomhetene velge hva som passer caset. Nye tjenester kan være en blanding av hyllevare, bruk av komponenter fra kommunens plattform og nyutvikling.


TROPP.
Terje Ellingsen, Eystein Simonsen, Lars Bergersen, Bernt Warendorph (bak) og Chander Shekar Chawla, Odd Olaf Dragsnes og Birgit Aakre (t.h.) rykker ut for å snakke med kommunens toppledergrupper denne høsten.

En aktiv utviklingspartner
Nå er det Virksomhetsdialog som skal sørge for å bygge relasjoner med virksomhetene i et langsiktig perspektiv. Dette er vertikalen som skal være UKEs øyne og ører overfor kundene i kommunen, og sørge for enhetlig dialog, én dør inn – ett kontaktpunkt.

– En forutsetning for god dialog er at UKE oppleves som nyttig, kompetent og relevant. Så i første omgang skal vi finne ut av i hvilken grad dette er tilfelle i dag, for så å sørge for en prioritert liste over hva som eventuelt mangler. Kommunen leverer tjenester innen et formidabelt faglig spekter, så vi har mye å lære for å bli en aktiv og offensiv utviklingspartner, sier Ellingsen.

Tjenester i sentrum
– Hvilke tjenester kommer dere til å presentere når dere er rundt og snakker med folk på denne måten?

– Det viktigste er å bli bedre kjent. Gode partnerskap forutsetter gode relasjoner, så vi vil primært lytte. Vi vil også informere om UKE som organisasjon og bredden i det vi har å tilby som kommunens interne tjenesteleverandør, sier Aakre.

– Vi skal ta imot både risen og rosen, gjerne med vekt på det første. Det er ikke fullt så mye å lære fra ros, tilføyer Ellingsen.

– Ellers er ny systemdriftsavtale og samarbeidet med ny leverandør Sopra Steria et tema som berører mange, noe som kom til uttrykk på frokostmøtet vi nylig holdt for IKT-hovedkontaktene, fortsetter Aakre.

Kvalitetsbyks gir salgsanledning
Oppgraderingen av lokal IT-infrastruktur, kombinert med det nye IPVPN-nettet som er blitt oss til del, vil kunne fungere som oppspill for en god samtale om tjenestespekter og rollefordeling, tror de to. I løpet av de siste to årene er det blitt gjort arbeid på om lag 1300 tjenestesteder, noe som har ført til at hastigheten på nettet er forbedret med 68 prosent.

– Noe som er veldig stilig er at vi dermed kan presentere lokal infrastrukturdrift som tjeneste: Drift, vedlikehold, ende-til-ende nettverksovervåkning, signalkvalitetsanalyse og rådgivning i én pakke. Dette er viktig for å sikre full effekt av digitaliseringsarbeidet og innbyggertjenestene, i tillegg til stabil og sikker IT-drift for den enkelte medarbeider, sier Aakre.

Skal besitte og dele beste praksis
Aakre og Ellingsen understreker at UKE skal være en aktiv utviklingspartner med forretningssiden hos virksomhetene og dele kompetanse. I dette ligger blant annet å drive fagnettverk for å heve blikket mot hva som er hot innen fagområdet for tiden. Men også opplæring i hvordan kommunens tjenester og verktøy innen det samme fagområdet kan brukes på best måte.

– Anskaffelser, ledelses- og organisasjonsutvikling, kommunikasjon, prosessautomatisering og prosjektarbeid er fagområder hvor vi allerede i dag har tradisjon for å lære av hverandre. Vår intensjon er å kunne besitte og dele beste praksis på viktige innsatsområder for kommunens virksomheter. Denne dialogrunden blir en viktig del av grunnlaget for dette arbeidet, sier Aakre.

Se også:
Friske kast rundt ny systemdriftsavtale (21.8.2018)
Tjenester i sentrum (6.6.2018)
Vanntett fibernett (21.11.2017)
En mer relevant driftsmodell (13.2.2017)
Lokal infrastruktur – vi bygger nytt (30.1.2017)