Nå kan vi alle bruke klart språk

13. september lanserte UKE felles språkprofil for Oslo kommune. Den skal hjelpe hver og en av oss til å skrive klart og forståelig, og er en av flere leveranser i satsningen på klart språk i kommunen.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

– Jeg er veldig glad for at vi har fått på plass en språkprofil i Oslo kommune. Undersøkelser har vist at én av tre ikke forstår en del av informasjonen de får fra det offentlige. Klart språk bidrar til at folk får bedre mulighet til å ta vare på rettighetene sine og økt tillit til kommunen, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Språkprofilen kan leses, lastes ned eller skrives ut på Felles intranett. Den er også tilgjengelig i designmanualen.

SOLEKLART. Seksjonsleder i Grafisk og innholdsdesign, Mette Kathrine Pedersen, og klarspråkleder Randi Kvåle Iversen koser seg med kommunens nye språkprofil.

– Ledere er forbilder
Randi Kvåle Iversen er klarspråkansvarlig i Utviklings- og kompetanseetaten. Hun sier språkprofilen er for alle ansatte, og at ledere må gå foran med et godt eksempel.

– Ledere er forbilder, noe som også ble bekreftet da vi spurte ansatte hva som skal til for at de tar i bruk språkprofilen. Alle sa at det er viktig at lederen deres er opptatt av å skrive klart og forståelig.

– Men hvor skal man starte?

– Flere er allerede i gang, men siden språk er personlig, er det lurt å starte med å snakke om sitt forhold til språk. Vi ber også virksomhetene om å oppnevne en språkkoordinator. Et tredje tips er å finne språkinteresserte og samle dem i en gruppe. Og sist, men ikke minst hekte klarspråk på prosjekter, selvbetjeningsløsninger, maler, handlingsplaner og regelverksendringer som virksomhetene likevel skal sette i gang med, sier Iversen.

Nå er det opp til deg
– Det er viktig at alle innbyggerne forstår informasjonen de får fra kommunen. Skal vi lykkes med dette må vi velge å skrive klart og forståelig, sier Raymond Johansen.

Kommunikasjonssjef Hanne Gjørtz ved Byrådslederens kontor eier klarspråkssatsingen. Hun har også forventninger til videre arbeid med språkprofilen.

– Det hele var veldig godt i gang da jeg begynte i jobben i vår, men jeg har fulgt det i innspurten. Det er veldig godt å få dette på plass, og det blir spennende å oppleve den nye profilen i bruk, sier Gjørtz.

Oslo kommune satser på klart språk
• UKE har fått i oppdrag i Tildelingsbrevet for 2019 å gjennomføre satsingen på klart språk
• Språkprofilen ble fastsatt av BLK i august og lansert av UKE den 13.9
• Satsingen skal også anbefale metoder for vurdering og tekstbearbeiding, i tillegg til å lage planer for å starte opp og følge opp klarspråk i virksomhetene

Fem skriveprinsipper
1. Start med den viktigste informasjonen

2. Gjør det enkelt å finne fram i teksten

3. Velg ord som mottakeren forstår, og forklar faguttrykk

4. Få tydelig fram roller og ansvar

5. Sett punktum, og skriv kort når du kan

Hør UKE-podden om klarspråk med Nora Hjelmbrekke og Randi Kvåle Iversen

Se også:
Bedre språk i kommunen (8.4.2019)
Styrer implementeringen av ny visuell identitet (12.6.2019)